Svetainės lankytojai kviečiami kelti nuotraukas, susijusias su tam tikros Lietuvoje gyvenančios tautybės gyvenimu, kultūra, paveldu, tradicijomis ir iškiliomis asmenybės. Karantino metu, neturint galimybės išeiti iš namų, vartotojai gali leistis į virtualią kelionę „Google Maps“ paslaugos pagalba, tyrinėjant gimtuosius miestus, miestelius ir kaimus.

Prisijungti prie svetainės zaidimas.kuriame-kartu.lt galima per paskyrą socialiniame tinkle arba užpildžius trumpą registracijos anketą. Norint „atrakinti“ kurią nors tautybę, reikia užpildyti tris skiltis: „žmonės“, „maistas“ ir „kultūra“. Keliant nuotraukas raginame pasitelkti kūrybiškumą – pvz., pagaminus ir nufotografavus kurios nors iš Lietuvos tautinių mažumų patiekalą, nutapius paveikslą žinomo Lietuvos tautinių mažumų tapytojo stiliumi ir pan.

Įvykdžius su viena tautine mažuma susijusias užduotis, vartotojams atsidarys galimybė peržiūrėti kitų žaidimo dalyvių įkeltą su šia tautine mažuma susijusią informaciją bei susipažinti su kitomis tautinėmis mažumomis.

Aktyviausiems žaidėjams „atrakinusiems“ žaidimo skiltis – Lietuvos armėnų, azerbaidžaniečių, baltarusių, čečėnų, estų, graikų, gruzinų, karaimų, kazachų, latvių, lenkų, libaniečių, moldavų, romų, rusų, totorių, ukrainiečių, uzbekų, vengrų, vokiečių ir žydų tautybes, bus išsiųsti specialūs Tautinių mažumų departamento prizai.

Jeigu pritrūksite žinių, laukiame jūsų informacinėje Tautinių mažumų departamento parengtoje svetainėje zaidimas.kuriame-kartu.lt.

Tautinės mažumos yra neatsiejama mūsų visuomenės dalis, su Lietuva susijusi ilgalaikiais istoriniais ir kultūriniais saitais. Ištisus šimtmečius tautinėms bendrijoms teko svarbus vaidmuo: jos prisidėjo kuriant Lietuvos valstybę ir ginant jos laisvę bei Nepriklausomybę.

Sąjūdžio laikais 26 tautinių bendruomenių atstovai palaikė tautinės deklaracijos idėją, kurios tikslas – parodyti, kad tautinės mažumos pritaria Lietuvos Nepriklausomybės siekiams. Visų Lietuvoje gyvenančių tautybių piliečiai įsijungė į tautinio atgimimo judėjimą: palaikė referendumą dėl sovietinės kariuomenės išvedimo iš Lietuvos, stovėjo Baltijos kelyje, gynė šalies Nepriklausomybę per 1991 m. sausio įvykius ir rugpjūčio pučo metu.

2011 m. visuotinio gyventojų ir būsto surašymo duomenimis, Lietuvoje gyveno 154 tautybių gyventojai.

Lietuvos tautinių mažumų interesams atstovauja Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – viena iš pirmųjų institucijų Rytų Europoje, skirtų tautinių mažumų politikos įgyvendinimui. Institucijos veikla prasidėjo 1989 m. Nepriklausomybės laikotarpiu institucija buvo kelis kartus reorganizuojama, o 2015 metų liepos 1 dieną savo veiklą pradėjo atkurtas ir atnaujintas Tautinių mažumų departamentas.

Tautinių mažumų istorijos Lietuvoje įprasminimo informacinės svetainės „Atrask tautines mažumas“ kūrimą finansavo Lietuvos Respublikos Vyriausybė, projektą įgyvendino Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės.