Daugiausiai investuota į vandentiekį

„Kauno geležinkelio mazgą pritaikant „Rail Baltica“, ne tik tiesiamas naujas geležinkelis bei rekonstruojama geležinkelio infrastruktūra, bet sutvarkomi ir šalia geležinkelio esantys miesto inžineriniai tinklai – vandentiekis, kanalizacija, elektros tinklai. Iš principo tai papildoma dovana kauniečiams, nes dažnai dešimtimis metų amžių skaičiuojančių įrengimų nebereiks remontuoti ar keisti dar ilgus metus“, - sako AB „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ generalinis direktorius Karolis Sankovski.

Daugiausiai lėšų skirta Kauno vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų rekonstravimo darbams. Šių komunikacijų atnaujinimo sąmata siekė daugiau kaip 4 mln. eurų.

Taip pat vykdant Kauno geležinkelio mazgo rekonstrukciją atnaujinti šilumos tiekimo tinklai, pertvarkytos arba iškeltos elektros linijos, telekomunikacijų tinklai, atkarpose šalia geležinkelio sutvarkytas gatvių apšvietimas, atnaujinti troleibusų kontaktiniai tinklai.

Kaip paaiškino K. Sankovski, statybos darbų metu visi inžinieriniai miesto tinklai, kurie kerta geležinkelį arba ėjo palei geležinkelį ir buvo „Lietuvos geležinkelių“ valdomo žemės sklypo ribose, buvo iškelti iš statybos zonos ir rekonstruoti naudojant naujas medžiagas bei įdedant juos į apsauginius dėklus.

Kai kur keis gyventojų langus

Bendra Kauno geležinkelio mazgo pritaikymo „Rail Baltica“ reikmėms projekto vertė siekia beveik 55 mln. eurų, iš jų miesto inžinieriniams tinklams bei infrastruktūrai pertvarkyti skirta 14,6 mln. eurų.

Kauno geležinkelio mazgo atkarpoje „Lietuvos geležinkelių infrastruktūra“ baigia įrengti 3 tunelius automobiliams ir pėstiesiems saugiai kirsti geležinkelį, taip pat numatyta statyti triukšmo slopinimo sieneles bei triukšmą slopinančius dempferius, įrengti antivibracinius popabėginius paklotus, pakeisti arčiausiai geležinkelio esančių pastatų langus, atlikti kitus darbus.

Visi vykdomi darbai susiję su europinės vėžės „Rail Baltica“ įrengimu. Šio etapo metu Kauno geležinkelio mazge bus rekonstruota apie 15 kilometrų geležinkelio kelio: nutiesti 9 kilometrai naujo europinės vėžės geležinkelio ir 2 kilometrai sugretinto europinės ir plačiosios vėžės geležinkelio kelio bei rekonstruota 3,6 kilometrai esamo plačiosios vėžės geležinkelio.

Statybos darbus Kauno geležinkelio mazge numatoma užbaigti iki 2020 metų pabaigos.

„Rail Baltica“ – didžiausias Baltijos regiono infrastruktūros projektas per pastarąjį šimtmetį. Moderni greitoji „Rail Baltica“ jungtis suteiks patogią, saugią ir aplinkai nekenkiančią keleivių judėjimo alternatyvą, o geležinkelio linija sujungs Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą. Nutiesus „Rail Baltica“, keliones pradės šiuolaikiški ir modernūs elektriniai traukiniai, važiuosiantys iki 249 km/h greičiu.

Už šį turinį atsakingas tik autorius. Europos Sąjunga neatsako už galimą jame pateiktos informacijos naudojimą.