Į uosto sanitarinės zonos ribas patenka planuojamas „Stemma Group“ savininko Martino Gusiatino projektas „Memelio miestas“. 100 mln. eurų paskelbtas investicijas planuojanti Klaipėdos garbės piliečio įmonė galimai ėmėsi taktikos sukiršinti klaipėdiečius ir valstybines institucijas su KLASCO. Įmonė atkreipia dėmesį, kad kol uosto teritorijoje vyks veikla, „Stemma Group“ negali įgyvendinti savo projekto. KLASCO svarsto apie teisinius veiksmus dėl klaidingos ir tendencingos informacijos pateikimo.

KLASCO yra pirmaujanti ir daugiausia į aplinkosaugos priemones investuojanti Klaipėdos uosto krovos bendrovė. KLASCO yra parengusi ir su Aplinkos apsaugos agentūra (AAA) suderinusi poveikio aplinkai mažinimo planą, kurį nuosekliai įgyvendina ir periodiškai teikia ataskaitas AAA. KLASCO į aplinkosaugos priemones pastaraisiais metais yra investavusi daugiau kaip milijoną eurų ir per artimiausius metus numato investicijoms į aplinkosaugą skirti ne mažiau. Įmonės veikla dėl aukščiau išvardintų techninių, technologinių ir organizacinių aplinkosaugos priemonių yra vykdoma pagal LR galiojančius normatyvus. Jų efektyvumą patvirtina ir oro kokybės tyrimų (OKT) stotelių duomenys.

Prie vienintelės iš uosto krovos bendrovių KLASCO stovi net trys OKT stotelės, kurių duomenis valdo ir viešina valstybės institucijos. OKT rodo, kad vidutinė paros norma šiemet buvo viršyta tik tais atvejais, kai taršos padidėjimą fiksavo ir 2 mieste veikiančios Aplinkos apsaugos agentūros stotelės, kurių duomenys matomi viešai on-line režimu AAA svetainėje www.gamta.lt. KLASCO teritorijoje esanti AAA OKT stotelė šių metų gegužės – liepos mėnesiais nė karto nefiksavo kietųjų dalelių paros vidutinės koncentracijos viršijimų. Tuo tarpu Klaipėdos Šilutės pl. OKT stotyje tris net kartus fiksuoti kietųjų dalelių paros vidutinės koncentracijos viršijimai, kuriems KLASCO veikla įtakos neturėjo.

Viešoje erdvėje pasirodo informacijos, kad dėl KLASCO veiklos nusėda dulkės ant gyventojų langų ir palangių, tačiau tokie faktai nepagrįsti. Pavyzdžiui, viename bute buvo nustatyta didelė tarša, tačiau atliktas tyrimas nustebino ir aplinkosaugininkus. Dulkėtumas bute nustatytas net tris kartus didesnis nei atviroje erdvėje prie žvyrkelio, o geležies rasta daugiau bute nei pačioje krovos vietoje. Stacionari taršos matavimo stotelė tomis pačiomis dienomis nefiksavo jokių taršos viršijimų.

Tendencingai pateikiama informacija apie krovinių kilmę, siekiant sudaryti įspūdį, neva KLASCO tikslingai dirba su Rusijos verslininkais, artimais V. Putinui. Remiantis KLASCO pasiekiama informacija, holdingas „Metaloinvest“ nėra įtrauktas į bendrovių, kurioms nustatytos tarptautinės sankcijos, sąrašą. Jos pagamintos produkcijos pirkėjai yra Vokietijos, Olandijos, Prancūzijos, Anglijos ir kitų šalių kompanijos. Iki šiol KLASCO nėra gavusi jokių pastabų iš valstybinių institucijų dėl šios bendrovės ar kitų verslo klientų, su kuriais dirba. Apie galimus asmeninius šios ir kitų bendrovių akcininkų, vadovų ir darbuotojų ryšius su Rusijos prezidentu ar kitais asmenimis KLASCO neturi galimybės gauti informacijos. KLASCO nuomone, siekiant objektyvaus informacijos pateikimo, reikėtų paviešinti visų Klaipėdos uosto krovos ir kitų šalies bendrovių sąrašą, taip pat ir valstybės kontroliuojamų, dirbančių su įmonėmis, kurių akcininkai yra Rusijos piliečiai bei galimai turi ryšių su Rusijos prezidentu ir kitais jo aplinkos žmonėmis.