Mokiniai supažindinami su įvairiomis greito įsiminimo ir greitojo skaitymo, teksto suvokimo technikomis. Tobulinami kūno kalbos ir viešojo kalbėjimo įgūdžiai. Didelis dėmesys skiriamas savęs ir aplinkinių pažinimui, savanorystės įgūdžių ir vertybinių nuostatų formavimui, mokėjimui inicijuoti ir prisiimti atsakomybę.

Sėkmingi projektai tęsiami

Įgyvendinus 4 etapų praktinę edukacinę tikslų siekimo programą „AŠ GALIU“, „Sėkmės ir lyderystės mokyklos“ moksleiviai toliau tobulina savo lyderystės gebėjimus ir išvyko į trijų dienų patyriminę stovyklą Latvijoje. Čia su jais bendravo lektoriai, kurie yra labai gerai vertinami Latvijoje ir nuolat dirba su jaunimu. Kiekvienas jų atstovauja tam tikrai krypčiai ir temai, kuria pasidalino su jaunimu.

„Šiuo išvažiuojamuoju renginiu pradėtas įgyvendinti programos ,,Aš galiu“ tęsinys ,,Aš galiu 2“. Išvyka į Latviją suteikė galimybę klausytis lektorių iš Latvijos paskaitų lyderystės, tikslų formavimo, jų siekimo ir įgyvendinimo temomis. Sudaryta galimybė tobulinti anglų kalbą, nes visos paskaitos vyko anglų kalba ir džiugu, kad mokiniai (net ir septintokai) suprato lektorius, o atsiradus sunkumams, jiems padėjo vyresni draugai. Programa buvo įgyvendinama atostogų metu, todėl buvo keliami uždaviniai susipažinti su kaimyninės šalies kultūra, papročiais, maistu.

Violeta Liutkienė
Foto: Organizatorių nuotr.

Vakare vaikai su mentoriais apibendrindavo dienos įvykius, netgi ilsėdamiesi prie jūros, jie tęsdavo programos užduotį. Patenkinti ketvirtus metus besimokančių mokinių poreikius yra sunku, nes per tuos metus jie girdėjo labai daug lektorių, labai daug ko sužinojo ir jų programa jau yra besibaigianti. 1,2,3 metus besimokantiems mokiniams veikla tiek mokykloje, tiek veikla išorinėse edukacinėse erdvėse yra įdomi, ir didelė dalis mokinių praktiškai nepraleidžia užsiėmimų. Stovyklos mokiniams organizuojamos atostogų metu ir yra tos pačios ugdymo programos sudėtinė dalis tik kitoje erdvėje. Išvažiavimas iš namų ir stovyklavimas ugdymo procesui suteikia dar daugiau žavesio ir labai gaila, kad organizuojant formalųjį ugdymą, taip dirbti nėra galimybių“ – po išvykos pasakojo Kėdainių „Šviesiosios“ gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė.

Jaudinančios emocijos ir išgyvenimai

„Autobusas sustojo automobilių stovėjimo aikštelėje prie „Šviesiosios“ gimnazijos, toje pačioje aikštelėje, iš kurios ir išvykome į trijų dienų jaunimo lyderystės įgūdžių ugdymo stovyklą „Aš galiu 2“, esančią Latvijoje. Per autobuso langą pamatau savo tėtį ir galvoje ima suktis klausimai: Ko išmokau? Ką sužinojau? Kas mane nustebino? Kas patiko? Kas...? Tai klausimai, kurių būtinai paklaus tėtis ir mama...„Aš išmokau labiau pasitikėti savimi, nugalėjau baimę užkalbinti nepažįstamą man žmogų, išmokau komandinio darbo, supratau, ką reiškia „išeiti iš komforto zonos“, – greitai sudėlioju galvoje atsakymus.

O visų šių dalykų mokymasis prasidėjo tik įsėdus į autobusą, kai gavome pirmąsias užduotis. Autobuse mums reikėjo susėsti komandomis, kurias suformavo stovyklos vadovai – mentoriai. Tai buvo man, manau, ir kiekvienam, mažai pažįstami žmonės. Teko susipažinti, kalbėti ir susikalbėti, nes turėjome atlikti komandines užduotis.
Rygą pasiekėme jau daugiau mažiau pažindami vienas kitą. Ir tai buvo mums tik į naudą, nes, gavus naują užduotį, reikėjo ne tik „atgaminti“ visas savo anglų kalbos žinias, bet ir gebėti greitai priimti sprendimus, suktis iš susidariusios padėties. Mums teko pagalbos prašyti praeivių, Rygos gyventojų, ir netgi Latvijos Parlamento apsaugininkų. Buvome patenkinti, nors ir ne visus Rygos senamiesčio objektus, nurodytus užduotyse, mums pavyko surasti, bet mes jau buvome komanda. O tai ir buvo svarbiausia mūsų užduotis.

Emilė Stadalnykaitė
Foto: Organizatorių nuotr.

Antroji stovyklos diena prasidėjo paskaita „Kaip tapti geresne savęs versija?“. Vėliau žaidėme komandinius žaidimus, kūrėme įvairias strategijas, atlikome užduotis. Antrąją dienos dalį praleidome su Rygos improvizacijos mokytojais, kurie mus „išvedė iš komforto zonos“, mokė įveikti baimes, ugdytis didesnį pasitikėjimą savimi.

Paskutinę stovyklos dieną praleidome Siguldoje, mano nuomone, viename gražiausių Latvijos miestų. Aplankėme Siguldos pilį, uolas, pasivaikščiojome po miestą, sukomės panoraminiu ratu.
Autobusui pajudėjus namų link, buvome pavargę, bet kupini naujų žinių ir įgūdžių. Ši stovykla mums leido suprasti, kad viskas nėra taip sudėtinga – reikia tik būti savimi, su visais privalumais ir trūkumais, reikia nebijoti klysti, tai nėra silpnybės, o žmogiškumo ženklas.

Tokios buvo mūsų, „Sėkmės ir lyderystės“ mokyklos mokinių pavasario atostogos. Šioje mokykloje mums duodama galimybė mokytis išsikelti ir kryptingai siekti savo tikslų, įveikti baimes, ugdytis didesnį pasitikėjimą savimi, formuoti naudingus įpročius ir leisti sau būti savimi. Kai mes galime geriau pažinti save, mes turime galimybę mokytis tų dalykų, kurių negauname įprastoje mokykloje“ – potyriais dalijosi „Sėkmės ir lyderystės mokyklos“ mokinė Emilė Stadalnykaitė.

Padėka - verslininkei

Jolanta Blažytė
Foto: Organizatorių nuotr.


Viena iš mokinių Austėja Šilkaitytė taip pat neslėpė savo susižavėjimo unikaliais mokslais. „Sėkmės ir lyderystės mokyklos“ dėka mes turime galimybę keistis. Jei ne ši mokykla, tikriausiai nebūčiau išdrįsusi dalyvauti daugelyje konkursų, nebūtų tokio noro užsiimti mėgstama veikla – fotografija. Ši mokykla, nors, manau, būtų teisingiau ją vadinti antraisiais namais, suteikia visiems galimybę tapti lyderiais. Mes galime keliauti, džiaugtis ir tobulinti emocinį išsilavinimą. Visi drauge mes esame viena didelė šeima – komanda. Žinoma, nieko panašaus nebūtų, jei mūsų nepalaikytų ir mumis nesirūpintų verslininkė Jolanta Blažytė. Džiugu, kad ji padeda „Sėkmės ir lyderystės mokykloje“ ugdyti jaunus žmones. Mintyse kirba daugybė gražių žodžių jai, tačiau labiausiai noriu padėkoti už galimybę tapti lydere, kuri nebijo rizikuoti ir klysti.