Rangovai daro vis mažiau klaidų

Apibendrindamas bendrą modernizacijos kokybės tendenciją pernai metais, BETA Projektų įgyvendinimo kokybės priežiūros skyriaus specialistas Rimas Kalvaitis pastebi, kad modernizacijos kokybė toliau gerėja ir randama vis mažiau neatitikimų bei klaidų.

„Galima gana tvirtai sakyti, kad dauguma rangovų nebedaro klaidų. Darbai, numatyti techniniame darbo projekte, atliekami pagal Statybos techninį reglamentą bei kitas normas ir taisykles. Neatitikimų vis dar pasitaiko, kai renovacijos darbus įgyvendina įmonės, pirmą kartą įžengusios į renovacijos rinką – joms reikia laiko įgyti patirties, išsamiau susipažinti su įvairiais renovacijos darbų aspektais“, – neslepia BETA specialistas.

Pasiteiravus, kam daugiausiai dėmesio skiriama tikrinant naujausius renovacijos projektus, pašnekovas įvardija šiltinimo darbus. „Šiltinant stogą, pamatus ir, žinoma, sienas, ypatingai svarbus sandarumas, todėl pirmiausia tikrinant rangovų darbą, įsitikinama, ar izoliacinių plokščių išsidėstymas – teisingas. Sandarumą užtikrinti būtina atliekant ir mažesnius – pavyzdžiui, palangių įrengimo, angokraščių sutvarkymo – darbus“ – vardija R. Kalvaitis.

Kas išduoda galima renovacijos broką?

Nepaisant gerėjančios modernizacijos kokybės, vienas iš dažniausių gyventojų klausimų susijęs su tuo, kaip atpažinti nekokybišką atnaujinimą. R. Kalvaitis atkreipia dėmesį, kad prieš mušdami pavojaus varpais, gyventojai pirmiausia turėtų atsiminti, kokias energinio efektyvumo priemones pasirinko investicijų plane.

„Svarbiausia taisyklė kalbant apie kokybišką renovaciją – tai, kad visi darbai atitinka tai, kas nurodyta investicijų plane, kurį gyventojai patvirtino balsavimu. Kalbant apie konkrečius rangos darbus, svarbiausia, kad jie atitiktų kitą dokumentą – techninį darbo projektą, kurį rangovai parengia vadovaudamiesi investicijų planu. Kitas dalykas, į kurį galima atkreipti dėmesį – ar renovacijos darbams naudojami tik Europos techninį liudijimą ir CE ženklą turintys statybos produktai. Jeigu bent vieno iš šių reikalavimų nesilaikoma – tikrai reikėtų suklusti“, – pabrėžia BETA specialistas.

Daugiau bendrauti su administratoriais

Gyventojams, įtariantiems galimą renovacijos broką, pirmiausia reikėtų pasikalbėti su renovacijos administratoriumi ir techniniu prižiūrėtoju – kadangi šie renovacijos dalyviai tiesiogiai atsakingi už modernizacijos darbų kokybės kontrolę ir gali greičiausiai išspręsti kilusias problemas.

„Administratorius ir techninis prižiūrėtojas renovacijos procese yra gyventojų atstovai ir gina gyventojų interesus, prižiūrėdami, kaip rangovai atlieka renovacijos darbus“, – paaiškina pašnekovas.

Norintiems aptarti renovacijos klausimus ne tik administratoriumi, bet ir su rangovu, naudinga apsilankyti kassavaitiniuose „gamybiniuose“ pasitarimuose prie renovuojamo daugiabučio. „Per šiuos susirinkimus gyventojai turi galimybę išsakyti savo pastabas ar pasiteiravimus tiesiogiai rangovams, tad sprendžiant problemas tai tikrai veiksmingas būdas. Be to, norėčiau atkreipti dėmesį, kad administratoriai turėtų skirti laiko pokalbiams su gyventojais apie numatomus darbus, jų eiliškumą ir darbų atlikimo tvarkaraštį“, – pastebi BETA specialistas.

Vykdoma ir valstybinė renovacijos priežiūra

BETA specialistas taip pat primena, kad renovacijos kokybės kontrolė patikėta ne tik renovacijos dalyviams, bet ir valstybinėms institucijoms – BETA ir Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai (VTPSI).

„BETA specialistai nuolat tikrina renovuojamus daugiabučius visoje Lietuvoje. Patikros paprastai atliekamos rangos darbams tik prasidėjus arba pradėjus naują statybos darbų technologinį procesą. BETA specialistai taip pat atvyksta į renovuojamus daugiabučius, iš kurių gyventojų sulaukta skundų dėl renovacijos kokybės“, – pasakoja R. Kalvaitis.

Ir su BETA, ir su VTPSI specialistais dėl įgyvendinamų darbų kokybės galima pasitarti ir neturint nusiskundimų. Nemokamos konsultacijos su BETA specialistais teikiamos karštąja linija, telefonu 8 800 200 12.