Ugdykime lyderius, o ne bedarbius

Jau ketvirtus metus veikianti „Sėkmės ir lyderystės mokykla“ Kėdainių „Šviesiojoje“ gimnazijoje buvo įkurta siekiant atkreipti dėmesį į jaunų žmonių emocinio ir dvasinio intelekto, jų kompetencijų ugdymą, savivertės skatinimą. Šiandien mokiniai geba atpažinti savo emocijas, išmano, kaip dera su jomis tvarkytis, suvokia, kad jų vertybinės nuostatos yra formuojamos ne žodžiais, o lektorių ir sėkmingų žmonių pavyzdžiais, jie mokosi formuoti savo tikslus ir kaip juos reikėtų įgyvendinti. Vaikai mokomi dirbti komandose, planuoti savo profesinę ateitį ir finansinį raštingumą. Visa tai neabejotinai prisidės prie jų gyvenimo sėkmės kūrimo.

Visus tuos metus tiek finansiškai, tiek ir idėjomis prisidedanti koncerno „Vikonda“ valdybos pirmininkė, verslininkė Jolanta Blažytė sako siekianti, kad kuo daugiau vaikų gautų tinkamą pagrindą gyvenime po kojomis:

„Man ar mano projektams reikia ne dėmesio, o konkrečių rezultatų iš konkrečios veiklos. Jau ne kartą esu minėjusi ir dar kartą pasikartosiu: jei švietimo sistemoje sukaupti resursai, ypač finansiniai, bus naudojami siekiant aptarnauti tik politinius interesus – tuomet valstybės laukia krachas. Vienas iš daugelio pavyzdžių – „kišami“ pinigai į neefektyviai veikiančias ar visai neveikiančias kaimo mokyklas siekiant įtikti kaimo rinkėjui. Tačiau jei švietimo sistemos valdininkai sugebės „pasukti“ savo dėmesio, taip pat ir finansinių resursų srautą į ateičiai reikalingų kompetencijų ugdymą – tada matyčiau šviesą tunelio gale.

Man nesvarbu, kiek tokių mokyklų bus Lietuvoje ir kur jos bus. Man rūpi, kad mes galėtume savo valstybei paruošti kuo daugiau tokių žmonių, kurie atitiks ketvirtos technologinės revoliucijos keliamus poreikius. O reikalavimai yra visiškai kitokie, negu šiuo metu įsivaizduoja švietimo programų kūrėjai, pagal savo mąstymą gyvenantys praeitame šimtmetyje. Ir taip pat svarbu, kad galėtume paruošti kuo daugiau lyderių, kurie ateityje galėtų teisingai vadovauti tiek ir įvairioms organizacijoms, tiek ir pačiai valstybei. Ir faktas yra tas, kad tiek valstybių lyderiams, tiek keturi technologinės revoliucijos epochos kūrėjams patys reikalingiausi įgūdžiai bus tie patys - tai ir sisteminis mąstymas, ir kūrybiškumas, ir EQ, ir pan.

Susitikimo akimirkos
Foto: Organizacijos nuotr.

Reikia pagaliau nustoti kimšti vaikams į galvas žinias, kurios ateityje užtikrins tik vieną socialinį statusą - t.y. bedarbio statusą. Reikia pagaliau atsigręžti į asmenybę ir jos ugdymą. Viskas prasideda nuo asmenybės, nuo savęs pažinimo, nuo turimo potencialo atskleidimo. Juk ir Vydūnas yra sakęs – „Pirmiau žmogus, o tik paskui tauta“. Labai norėčiau palinkėti vaikams nors akimirkai pamiršti tėvus, mokytojus, švietimo ministrus ir visas mokymo programas bei paklausti savęs: o ko aš pats gyvenime noriu? Kokie mano poreikiai ir kas man teikia didžiausią džiaugsmą?“ – savo įžvalgomis dalijosi „Sėkmės ir lyderystės mokyklos“ įkūrimo iniciatorė, verslininkė Jolanta Blažytė.

Mokykla sulaukė anšlago

„Kiekvieną penktadienį į „Šviesiosios“ gimnaziją susirenka 129 mokiniai, kuriuos esame suskirstę į 6 grupes - iš mūsų gimnazijos ir Kėdainių rajono gimnazijų ir progimnazijų. Labai jaučiamas patalpų stygius, nes mokiniai į užsiėmimus rinktis gali tik penktadieniais, kai gimnazistai turi mažiau pamokų, kitomis savaitės dienomis netilptumėme.

„Sėkmės ir lyderystės mokyklos“ plėsti, nors poreikis toks ir būtų, nežadame dėl patalpų stygiaus ir finansavimo, nes mokykla įdomų ir reikalingą ugdymo turinį gali siūlyti tik koncerno „Vikonda“ pirmininkės Jolantos Blažytės dėka, kuri finansuoja 80 procentų visos organizuojamos veiklos. Sutalpinti daugiau vaikų – tiek, kiek jų nori mokytis mokykloje, mes tiesiog neturime kur“ – sako Kėdainių “Šviesiosios“ gimnazijos direktorė Violeta Liutkienė.

Susitikimo akimirkos
Foto: Organizacijos nuotr.

Jai pritaria buvusi Kėdainių rajono merė Nijolė Naujokienė –„atsiradus idėjai kurti šią mokyklą, ponia Jolanta Blažytė ne tik teikė idėjas, bet apsiėmė ją finansuoti. Ji padovanojo didžiulį pastatą šalia pačios gimnazijos, kad čia mokytis galėtų visi norintys. Bendruomenė džiaugėsi ir vertino šią dovaną, buvo parengtas pastato rekonstrukcijos projektas, kuriame buvo numatyta visiškai iš naujo viską pertvarkyti, kad jis atitiktų šiuolaikinius reikalavimus, būtų suformuotos klasės, įrengtos modernios labaratorijos, pavyko gauti ir pirmąsiais valstybės lėšas Tuo metu aš dirbau mere ir visi drauge, surėmę pečius, darėme viską, kad verslininkės dovanotu pastatu kuo greičiau galėtų naudotis tie, kam to labiausiai ir reikia – vaikai. Tačiau rajone pasikeitus valdžiai, panašu, kad vaikų gerovės kūrimas tolsta, nes pastato atnaujinimo darbai „užšaldyti“ neribotam laikui, o „Sėkmės ir lyderystės mokykla“ plėstis negali, nors ir vaikai, ir jų tėvai tokį poreikį aiškiai išsako“ – pasakoja Kėdainių rajono Tarybos narė Nijolė Naujokienė. Ji, kaip ir tėvelių atstovai, dalyvavo susitikime su Seimo nariais bei ministre ir J. Blažyte.

Jurgita Petrauskienė itin palankiai įvertino „Sėkmės ir lyderystės mokyklos“ veiklą bei pasiekimus ir pažadėjo padėti ieškoti būdų, kaip padėti mokyklai plėstis. Ji pabrėžė, kad mokyklos - pirmiausia savivaldos reikalas, tad ir finansavimo galimybių valdžia turėtų ieškoti patys, o ne viską „suguldyti“ verslininkų gerai valiai. Seimo nariai Darius Kaminskas ir Eugenijus Jovaiša, taip pat aktyviai dalyvavę šiame susitikime sutarė, kad ieškoti išeities būtina ir prisidės sprendžiant Kėdainių šviesiosios gimnazijos priestato rekonkstrukcijos klausimą.