Inovacijos - ateities perspektyva

„Manau, kad Aleksandro Stulginskio universitete vykusios karjeros dienos buvo puiki galimybė mums pristatyti save, keliamus uždavinius, pabrėžti koks svarbus ir atsakingas darbas yra UAB „Krekenava“ įmonėje. Sėkmingai dirbame jau ne vienerius metus, gamybos, plečiame savo veiklą, inicijuojame kokybės sistemų diegimą ir kitus etapus, kurie ir sudaro visą aibę veiksnių, nuo kurių priklauso išauginamų produktų kokybė, besiplečiantis asortimentas ir didėjantys pardavimai. Bendraudamas su tais jaunais žmonėmis, jų akyse mačiau susidomėjimo kupinus žvilgsnius ir džiaugiausi galėdamas pasidalinti patirtimi, kaip svarbu pasirinkti kiekvienam mieliausią specialybę, nebijoti sunkesnių studijų ir siekti tik geriausio rezultato universitete, o po to - ir įmonėje. Tikiu, jog studijų metu sukauptų žinių ir kruopštaus darbo dėka būsimi darbuotojai kryptingai prisidės prie įmonės augimo, asortimento plėtimo, gamybos modernizavimo“ – sakė UAB „Krekenava“ vadovas Vaidas Lebedys.

Universitetas dėkoja verslui

„Sėkmingas mokslo ir verslo bendradarbiavimas nulemia produktyvią inovacijų sklaidą, o efektyvus inovacijų panaudojimas didina darbo efektyvumą, skatina šalies ūkio plėtrą bei eksportą ir šalies ūkio konkurencingumą. Todėl mokslo ir verslo bendradarbiavimu siekiama, kad studentų rengimas, moksliniai tyrimai ir verslas būtų vystomi inovacijų kryptimi“ – pasakoja Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto prodekanė, lekt. dr. Aida Adamavičienė.

Glaudus mokslo ir verslo bendradarbiavimas sudaro galimybę studentams atlikti praktiką, kuri neretai baigiasi nuolatinės darbo vietos užtikrinimu, gabiems studentams steigia stipendijas, taip pat prisideda prie universiteto mokymo bazės kūrimo. Pasaulio praktikoje aukštojo mokslo bendradarbiavimas su verslu intensyviausiai vykdomas dviejose pagrindinėse srityse: specialistų rengimo ir inovacijų kūrimo. Verslininkai aukštosioms mokykloms padeda tiek ateidami dėstyti, tiek suteikdami galimybę studentams stažuotis įmonėse ar bendrovėse. Aukštųjų mokyklų dėstytojai nuvykę į įmones sužino kokios žinios bei įgūdžiai būtini būsimiems kvalifikuotiems specialistams.

„Karjeros dienos labai svarbus įvykis Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakultetui. Tai puiki galimybė studentams susipažinti su įmonėmis ar organizacijomis, atrasti praktikos ar darbo vietas, pasitikrinti savo pasirengimą ir įgytas žinias; darbdaviams – iššūkis pristatant savo veiklą ir ieškant naujų, energingų darbuotojų, gebančių įdiegti mokslo naujoves“ – įspūdžiais dalijosi Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakulteto prodekanė, lekt. dr. Aida Adamavičienė