Dienos, skirtos sukrėsti

Trečiojoje iš keturių patyriminėje antagonizmo stovykloje dalyviai išgyveno tris visiškai skirtingas dienas, kurios atspindėjo tam tikrus tikslus: pirmoji diena skirta sukrėsti, antroji - įkvėpti, o trečioji – paskatinti.

Pirmąsias dvi dienas vaikai lankėsi įstaigose, kurios atspindėjo temas, susijusias su tikslų siekimu, sėkme bei nesėkme. Ekskursijų metu buvo siekiam atskleisti gyvenimo įvairovę bei išryškinti sąmoningą tikslų pasirinkimą per kontrastų principą. Trečiąją dieną vaikai turėjo galimybę išsigryninti ir suformuluoti tikslus bei sukurti tikslo siekimo planą.

Jau pačią pirmąją dieną verslininkės, koncerno „Vikonda“ valdybos pirmininkės Jolantos Blažytės remiamos Sėkmės ir lyderystės mokyklos vaikai susirinko labdaringos valgyklos „Betanija“ patalpose, kuriose „CARITAS“ žmonės gauna užuovėją, karštą maistą, kuris, beje, neretai jiems būna vienintelis maistas per dieną. Kaip pasakoja viena renginio organizatorių Marija Vorobjovaitė, šis tikslų siekimo programos „Aš galiu“ etapas buvo sukrečiantis ne tik dalyviams, bet ir organizatoriams bei mentoriams.

Jolanta Blažytė
Foto: Organizatorių nuotr.

„Įprastai dirbant tik pozityvumu grindžiamu ugdymu, šį kartą teko jaunimą nuteikti visai kitoms patirtims, ko jie tikrai nesitikėjo.Po susitikimo, labdaringoje valgykloje „Betanija“ vaikai patys ten ir pietavo, ir bendravo su ten susirinkusiais „CARITAS“ žmonėmis. „Klausantis jų istorijų, vaikiškas klegesys kuriam laikui nutilo. Tikri pasakojimai apie išgyventas herojų patirtis, kurios privedė prie narkotikų, alkoholizmo ir galiausiai kalėjimo, sužadino dalyvių smalsumą, kadangi galiausiai jie galėjo apie tam tikrų pasirinkimų pasekmes sužinoti ne iš straipsnių, knygų ar tėvų ir mokytojų pamokslų, o iš realaus žmogaus, kuris nepabijojo pripažinti savo klystkelius ir apie juos papasakoti jaunajai kartai. Vienas įsimintiniausių momentų, kaip organizatorei ir mentorei, buvo matyti jaunuolių rimtį ir susidomėjimą besiklausant realių žmonių patirtų išgyvenimų. Matyti, kaip nesustoja kilti rankos vaikų, norinčių sužinoti daugiau ir užduoti dar vieną klausimą. Būtent tai parodo, kad jaunuoliams tai svarbu ir jie visiškai įsitraukia į vykstančią programą. Tačiau labiausiai džiaugiuosi, kad po išskirtinių patirčių, dalis komandų nusprendė pakeisti savo socialinius projektus ir sprendžiamas problemas. Būtent šis projektas jiems atvėrė akis, suteikė galimybę pamatyti plačiau ir įvertinti socialines problemas, kurioms tikrai reikia jaunų žmonių dėmesio“, – pasakojo M. Vorobjovaitė.

„Tikslų siekimo programos „Aš galiu“ metu buvo siekiama atskleisti ne tik pasirinkimų galią ir pasekmes, bet ir tokias aplinkybes, kai ne viskas priklauso nuo žmogaus pasirinkimų, o pasekmes tenka priimti ir su jomis susigyventi. Būtent susitikimas su regą praradusiais žmonėmis jaunuoliams atskleidė, kad požiūris į aplinkinius yra kertinis aspektas, kuris nulems tai, kaip tu priimsi tavęs laukiančius iššūkius - ar tai būtų nepriteklius, ar neįgalumas. Dalyviai ne tik turėjo progą išklausyti istorijų, bet ir patys, paėmę neregio lazdelę į rankas, pasijusti jų kailyje, kuomet tik draugo parankė yra vienintelė, kuo gali pasitikėti tą akimirką“ – emocijomis dalijosi stovyklą „Sėkmės ir lyderystės mokyklos“ vaikams rengusi Marija Vorobjovaitė.

Vaikams reikalingi autoritetai

„Sėkmės ir lyderystės mokykloje“ jau ketvirtus metus įvairaus amžiaus mokiniai ugdomi, kaip galima lengviau susidoroti su emociniais, socialiniais iššūkiais, kurie yra neatsiejami šiuolaikiniame pasaulyje. Tokie mokymai nėra trumpalaikiai, jiems reikia laiko ir neužtenka vien kelių užsiėmimų. Stovykla – tai laikas ir vieta, kai vaikai ilgiau būna drauge, bendrauja, pažįsta vieni kitus, vertina patirtis, išmoksta laikytis taisyklių ir susitarimų. Jiems labai svarbus suaugusiųjų dėmesys, nuomonė, autoritetas. Vaikai nori, kad suaugusieji veiklas ne tik organizuotų, bet ir kartu su jais dalyvautų, mokytųsi, juokautų, pasakotų, išklausytų. Jiems visada malonu girdėti teigiamus įvertinimas už atliktas kūrybines užduotis, vaikams labai reikia artumo ir jie jį priima.

„Pati turiu didelės patirties versle ir žinau, kad geriausių rezultatų darbe pasiekia tik tie, kurie sugeba mobilizuoti visą savo potencialą į tikslo siekimą, o ne tie, kurie tik gali pasididžiuoti prestižinių universitetų diplomais“ – apie savo remiamą mokyklą yra pasakojusi verslininkė, koncerno „Vikonda“ valdybos pirmininkė Jolanta Blažytė. Ji teigia, jog būtina į vaikų vidinį pasaulį investuoti jau šiandien tam, kad jie kuo tiksliau galėtų atsakyti į klausimus „kas aš esu“, „ką aš jaučiu“, „ką aš galėčiau padaryti dėl savęs, o ne dėl aplinkinių įvertinimo“. Tai, anot J. Blažytės, labai svarbu šių dienų vaikams dėl nuolat patiriamo streso – „vos ne visa jų motyvacija pastatyta ant baimės ir kaltės pagrindo. Ką jie šiandien girdi mokyklose ar namuose? „Jei blogai mokysies - būsi šlavėjas“, „jei neišlaikysi egzamino, padarysi gėdą giminei“ ir visokių kitokių perliukų. Mažai kas žiūri į vaiką tiesiog kaip į žmogų. Vaikai tarnauja kaip atributai mokyklos prestižui ir reitingams pakelti ar pasididžiavimui prieš gimines bei artimuosius. Kai vaikas, esant žemam jo sąmoningumo lygiui, prisiima jam primestą atsakomybę už visas giminės bėdas ar švietimo sistemos nesklandumus, ta našta tampa dažnai nepakeliama. Todėl nereikia stebėtis, kad toks dažnas mažųjų palydovas yra stresas, kad vis dažniau vaikai nuo jo slepiasi svaigindamiesi narkotikais, pagaliau pasirenka net savižudybes“ – liūdnas šių dienų realijas primena J. Blažytė.

Galima skatinti gerbti skirtingų rasių žmones, raginti nerūkyti, nesižudyti, vengti patyčių, tačiau šie žodžiai, pasakyti formaliai ir dažnai be jokio asmeninio pavyzdžio, vargu ar paliks atgarsį vaiko širdyje. Kodėl vaikai turėtų tokiais pasakymais vadovautis, jei juos supantys aplinkiniai labai dažnai būna blankios, - viena sakančios, o kita darančios, asmenybės? ,,Sėkmės ir lyderystės mokykloje“ stengiamasi, kad visus žodžius sakytų tik tie žmonės, kurie patys tai daro, jaučia ir tuo tiki. Vaikystė juk tuoj praeis, o jaunystę būtina pasitikti su atitinkamu požiūriu ir visomis kokybiškam gyvenimui būtinomis savybėmis.