Šiuo susitarimu VDU ir ASU sutarė Kaune plėtoti klasikinį, plačios aprėpties, istorines tradicijas ir tarptautinį pripažinimą turintį Vytauto Didžiojo universitetą su autonomiškomis specializuotomis akademijomis, tarp jų - ASU pagrindu integruotą žemės ūkio, miško ir kaimo plėtros specializuotą akademiją. Toks modelis laikomas perspektyviausiu Lietuvai ir aiškiausiu akademinei bendruomenei.

„ASU yra specializuotas sektorinis universitetas, o derybose su kitais universitetais bendrą junginį pageidavome sudaryti kaip savarankiškas autonominis vienetas. Kodėl VDU galėtų būti mūsų partneris? Todėl, kad žemės ūkis šiuo metu vis labiau skaitmenizuojamas ir robotizuojamas, o VDU turi stiprias tarpdisciplinines studijų programas, todėl manome, kad ši partnerystė padėtų sustiprinti ir žemės ūkio inžineriją, drauge galėtume kurti biotechnologijas. VDU yra vienas šios mokslų krypties lyderių šalyje. Be to, VDU stiprioji pusė - tarptautiškumas. Čia dėstoma net 30 užsienio kalbų, o tai padėtų mūsų absolventams būti konkurencingesniems tarptautinėje darbo rinkoje. Daug sąlyčio taškų galėtų rasti ir VDU Gamtos mokslų bei ASU Agronomijos fakultetai. Galime pasiūlyti modernią infrastruktūrą bendrai tiriamajai universitetų mokslininkų veiklai, todėl išaugtų doktorantų, mokslininkų galimybės dalyvauti dideliuose tarptautiniuose projektuose“, – apie sprendimo jungtis su VDU motyvus kalba ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas.

Pasak VDU rektoriaus prof. Juozo Augučio, itin svarbu, kad šis susitarimas yra organiškas, o ne priverstinis, ir jis kyla iš pačių universitetų iniciatyvos. „Dėl to, kad universitetai turi konsoliduotis niekas neabejoja ir nesiginčija – VDU pirmasis pasiūlė valstybinių universitetų tinklo optimizavimo planą dar prieš dvejus metus. Tačiau labai svarbu, kad būtų rasti būdai, leidžiantys kiekvienai aukštajai mokyklai suderinti savo ir valstybės interesus. Tik tuomet, kai visa akademinė bendruomenė pritars vykstantiems pokyčiams, galėsime užtikrinti sėkmingą konsolidacijos procesą, o drauge mokslo ir studijų kokybę. Manau, kad metų pradžioje VDU pasirašyta integracijos sutartis su Lietuvos edukologijos universitetu (LEU) ir šiandienos susitarimas su ASU yra puikiausias įrodymas, kaip galima suderinti universitetų ir valstybės interesus“, – neabejoja VDU rektorius.

Įvykus susijungimui, Vytauto Didžiojo universitete LEU pagrindu būtų įsteigta VDU Edukologijos akademija, o ASU pagrindu – žemės ūkio, miško ir kaimo plėtros srities specializuota autonominė akademija.

Užsakymo nr.: PT_74678404