Šį tikslą siekia įgyvendinti 2013 m. įkurto klasterio „Smart Food cluster“ įmonės, pasinaudojusios ES investicijų priemone. Klasteris vienija įvairias maisto sektoriaus įmones: duonos, mėsos, konditerijos gaminių, alkoholinių gėrimų, vaistažolių ir prieskonių gamintojus. Klasterio koordinatorius – Lietuvos maisto eksportuotojų asociacija (LitMEA).

Foto: Įmonės archyvas

„Smart Food cluster“ nariai siekia sukurti naujus mikrobiologinio užterštumo valymo būdus. Šį tikslą verslininkams padeda įgyvendinti Kauno rajone, Babtuose įsikūrusio Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai.

„Vienas pagrindinių klasterio prioritetų – sukurti mikrobiologinio užterštumo valymo būdus nepažeidžiant žaliavų kokybės ir nenaudojant cheminių preparatų. Labiausiai tai aktualu grūdus, riešutus, žoleles produktų gamyboje naudojančioms įmonėms: ekologiškų grūdinių kultūrų perdirbėjams, kepėjams, šokolado gamintojams, žaliavų importuotojams“, – pastebi LitMEA vykdantysis direktorius Giedrius Bagušinskas.

Giedrius Bagušinskas
Foto: Įmonės archyvas

Tyrimams, bendradarbiavimui, žinomumui

Pašnekovas tvirtina, kad klasterio narius susiburti ir ieškoti problemos sprendimo būdų kartu paskatino ES investicijų priemonė „Inoklaster LT“. Pagal šią priemonę „Smart Food cluster“ nariams skirtas finansavimas strategijų, tyrimų (įžvalgų, rinkos tyrimų ir kt.) atlikimui, narių mokymams bei bendradarbiavimo skatinimui, naujų narių pritraukimui, klasterio žinomumo didinimui bei įsitraukimui į tarptautinius tinklus.

Naujiems maisto valymo būdams reikalingą informaciją „Smart Food cluster“ nariai planuoja įgyti bendraudami su vietinėms ir užsienio įmonėmis bei mokslo atstovais. Klasterio nariai taip pat semiasi patirties iš panašia veikla užsiimančių užsienio klasterių.

„Dalyvaujame parodose, domimės, ar užsienio įmonės gilinasi į mums rūpimus klausimus, gal yra atlikusios reikiamus tyrimus, bendraujame ir keičiamės žiniomis. Vertingus sprendimus pagimdo darbas kartu“, – pasakoja LitMEA vykdantysis direktorius.

Jo teigimu, buvimas klasteryje įmonėms neša pastebimą naudą.

Foto: Įmonės archyvas

„Įmonės gali greičiau išspręsti kylančias problemas, keistis žiniomis, įsigyti ir dalytis technologijomis, kartu kaupti patirtį, stiprinti pozicijas tarptautinėje rinkoje. Vienai įmonei konkuruoti rinkoje gali būti sudėtinga, todėl reikia kooperuotis. Nariai, dalyvaujantys klasterio veikloje, auga, stiprina pramonę. O stipresnė pramonė – stipresnė ir šalis“, – tvirtina pašnekovas.

Finansavimas – MTEPI infrastruktūrai

Pagal šių metų vasario mėn. paskelbtą Ūkio ministerijos administruojamos priemonės „Inoklaster LT“ kvietimą finansavimas bus skiriamas klasterio mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų (MTEPI) infrastruktūrai kurti.

Priemonės tikslas – paskatinti glaudesnį klasteriui priklausančių įmonių ir įstaigų bendradarbiavimą, klasterių partnerystę su įvairiomis mokslo ir verslo įstaigomis, organizacijomis.

Foto: Įmonės archyvas

Paraiškas įmonės kviečiamos teikti iki 2017 gegužės 24 d. 16 val. Galimi pareiškėjai – juridiniai asmenys, eksploatuojantys klasterius.

Iš viso iki 2020 m. projektams pagal priemonę „Inoklaster LT“ įgyvendinti numatoma skirti 26,066 mln. eurų Europos struktūrinių fondų lėšų.

Daugiau informacijos apie priemonę „Inoklaster LT“ galima rasti Ūkio ministerijos (www.ukmin.lt), VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros LVPA (www.lvpa.lt) arba ES investicijų (www.esinvesticijos.lt) svetainėse.

Informacija parengta bendradarbiaujant su Ūkio ministerija, jos skelbimas finansuojamas ES lėšomis.

Europos sąjungos investicinių fondų programa

Užsakymo nr.: PT_74104212