Naujai įsteigta valstybės įmonė „Lietuvos valstybiniai miškai“ valdytų valstybei priklausančius miškus ir jais disponuotų įstatymų nustatyta tvarka, vykdytų kompleksinę miškų ūkio veiklą. Taip pat ji atliktų miško priešgaisrinės apsaugos bei miško kelių priežiūros funkcijas.

Numatyta likviduoti ir Generalinę miškų urėdiją, kurios svarbiausios funkcijos būtų perduotos Aplinkos ministerijai. Skaičiuojama, kad sujungus miškų urėdijas į vieną juridinį asmenį kasmet bus sutaupoma apie 10 mln. eurų, o likvidavus Generalinę miškų urėdiją – apie 1 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų.

Sprendimas sujungti miškų urėdijas buvo priimtas atsižvelgiant į kelis esminius faktorius – šalies biudžeto lėšų taupymą, efektyvesnę miškų urėdijų veiklą, skaidresnius viešuosius pirkimus. Ši reforma padės užtikrinti ekonomiškai stabilų ir gyvybingą valstybinių miškų ūkį, prisidės prie regionų plėtros.

Didžioji dalis miškininkų specialistų liks dirbti. Dalį specialistų numatoma įdarbinti centriniame padalinyje, esančiame viename iš regionų (ne Vilniuje), kiti darbuotojai turės galimybę persikvalifikuoti. Pokyčiai leis iš esmės nemažinant miškuose dirbančiųjų skaičiaus padidinti jų atlyginimus, kurie šiuo metu yra nekonkurencingi Lietuvos ir kaimyninių Europos Sąjungos valstybių kontekste.

Valstybinių miškų urėdijas planuojama pertvarkyti per 2018 metus, sausio 1 d. įsteigus VĮ „Lietuvos valstybiniai miškai“. Tokiai reformai dar turės pritarti Seimas.

DELFI skaitytojai buvo pakviesti dalyvauti apklausoje. Portale buvo klausiama, kaip žmonės vertina tai, kad mūsų šalyje veikia 42 miškų urėdijos. Iš viso į šį klausimą atsakė 3147 skaitytojai, kurių didžioji dalis (68 proc.) sutiko, jog dabartinis urėdijų skaičius yra per didelis. 27 proc. skaitytojų mano, jog urėdijų turi išlikti tiek, kiek yra dabar, o 6 proc. skaitytojų nurodė, jog šiuo klausimu nuomonės neturi. Siekiant, kad apklausos rezultatai būtų sąžiningi, kiekvienas skaitytojas apklausoje galėjo sudalyvauti tik po vieną kartą.

Užsakymo nr.: PT_73987530