„Verslui, o ypač pramonės įmonėms, daug galimybių atveria atsinaujinantys energijos ištekliai. Įmonės turi tapti socialiai atsakingomis ir diegti efektyvumą skatinančias technologijas, ypač kai tam sudarytos itin palankios sąlygos. Taip verslas ne tik pats dirbtų efektyviau, bet ir prisidėtų prie kovos su klimato kaita ir Lietuvos siekio tapti nepriklausoma nuo importuojamo iškastinio kuro“, – pabrėžia ūkio viceministras Marius Skarupskas.

Kodėl dabar?

Prognozuojama, jog po 10–20 metų atsinaujinanti energetika sukurs daugiau energijos, nei anglis ar dujos. Tarptautinės energetikos agentūros (IEA, The International Energy Agency) ataskaitoje teigiama, kad atsinaujinančių energijos šaltinių galimybės gaminti elektros energiją jau aplenkė anglies pramonę.

Visame pasaulyje šiuo metu sparčiai įrengiami saulės kolektoriai (apie 0,5 mln. vien pernai) ir vėjo turbinos (Kinijoje – 2 naujos turbinos kas valandą). IEA skelbia, kad į kovą su klimato kaita dažniausiai pasitelkiami saulės ir vėjo energetikos šaltiniai bus intensyviai plėtojami artimiausiu laikotarpiu, kiek lėčiau vystysis hidroenergetika.

Skaičiuojama, kad apie 2027 m. daugiau energijos bus pagaminta naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius, nei dujas, o dar po 10 metų atsinaujinanti energetika sukurs daugiau energijos, nei anglis. Verslo naujienų agentūra „Bloomberg“ prognozuoja, kad 2016–2020 m., nepaisant nuolat mažėjančių anglies ir dujų kainų, energetikos sektoriuje maždaug du trečdalius verslo investicijų pritrauks atsinaujinančios energijos šaltinius naudojančios elektrinės.

Foto: K. Cemnolonskio nuotr.

Kaip tuo pasinaudoti įmonėms?

Pasak M. Skarupsko, itin svarbus veiksnys, lemiantis intensyvesnį atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimą – palanki vyriausybės politika ir investicinės priemonės. Šiuo metu Lietuvos pramonės įmonės kviečiamos teikti paraiškas gauti finansavimui pagal Ūkio ministerijos administruojamą priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“.

Pagal šią priemonę finansavimas teikiamas AEI naudojančių energijos gamybos pajėgumų įrengimui, naujų AEI efektyvesnio panaudojimo technologijų kūrimui ir diegimui pramonės įmonėse, siekiant naudoti energiją pačių įmonių vidiniams poreikiams tenkinti bei sudarant galimybę perteklinę energiją tiekti kitoms pramonės įmonėms ar perduoti į centralizuotus energetinius tinklus. Priemonės tikslas – sumažinti energijos vartojimo intensyvumą pramonės įmonėse ir didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą.

„Energijos poreikiai šalyje nuolat auga, todėl turime imtis papildomų priemonių ir didinti energijos vartojimo efektyvumą. Statistika rodo, kad Lietuvos pramonės įmonės vis dar nepakankamai tausoja energiją – analogiškos produkcijos gamybai išeikvoja beveik dvigubai daugiau energijos, nei ES vidurkis“, – sako M. Skarupskas.

Eurostat“ 2013 m. duomenimis, Lietuvoje energijos vartojimas vienam bendrojo vidaus produkto (BVP) vienetui sukurti yra 1,88 karto didesnis negu ES vidurkis.

Teikti paraiškas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ kviečiamos pramonės įmonės, veikiančios ne trumpiau kaip 3 metus. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo suma – 500 tūkst. Eur. Kvietimui skirta 13, 6 mln. Eur ES investicijų lėšų. Įmonės teikti paraiškas kviečiamos iki 2017 m. sausio 25 d.

Daugiau informacijos apie priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“ galima rasti interneto puslapiuose ukmin.lt, lvpa.lt arba ES investicijų svetainėje esinvesticijos.lt. Paraiškas priima ir norinčius teikti paraiškas konsultuoja VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra.

Europos sąjungos investicinių fondų programa