Siekdama žemdirbių kooperacijai suteikti dar vieną impulsą ir paskatinti juos burtis bendrai veiklai, Žemės ūkio ministerija kartu su socialiniais partneriais ir ES žemdirbių organizacijas vienijančia COPA-COGECA organizuoja konferenciją visam žemės ūkio sektoriui itin svarbia tema „Gamintojų kooperacija – parama ir galimybės 2014–2020 m. laikotarpiu“, kuri vyks gegužės 6 d. Vilniuje.

Į konferenciją atvykę žemdirbiai ir socialiniai partneriai turės išskirtinę galimybę iš pirmų lūpų išgirsti ir aptarti gerąją Danijoje, Švedijoje, Belgijoje ūkininkaujančių COPA-COGECA atstovų kooperacijos patirtį pieno, vaisių ir daržovių, javų sektoriuose. ES žemdirbius vienijančios organizacijos atstovas skaitys pranešimą apie horizontaliuosius kooperacijos principus ir jos teikiamas galimybes. Konferencijoje taip pat pasisakys bei savo įžvalgomis kooperacijos tema dalysis ir Lietuvos žemdirbių atstovai. Apie kooperacijos plėtrą Lietuvoje kalbės žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė, Lietuvos kaimo plėtros programos paramos priemonės kooperacijai skatinti aptars Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros departamento direktorė Vilma Daugalienė.

„Kooperatinių įmonių veiklos patirties Vakarų Europos šalyse sklaida, tinkamas pritaikymas – vienas iš orientyrų mūsų šalies kooperatyvų veiklai gerinti. Į tai, kad kai kuriose Vakarų Europos šalyse kooperatinės įmonės užima 70–90 proc. žaliavinio pieno rinkos, valdo pieną perdirbančias įmones, derėtų orientuotis ir Lietuvos žemdirbiams“, – pažymi žemės ūkio ministrė Virginija Baltraitienė.