Tai kuo tada remiasi tie, kurie sako, kad moteris yra silpnesnioji lytis? Kultūra. Aišku, jie mano, kad remiasi savo biologinėmis žiniomis, kurias nežinia kaip ir nežinia kur įgijo, tačiau man kyla įtarimas, jog tokias biologines žinias jie įsisavino iš „viena boba sakė“. Kiek realybę atitinka „viena boba sakė“ žinios? Spręskite patys ir pačios.

Kodėl aš tiek plepu apie biologiją? Mat, kai norime atskirti vyrą nuo moters dažnai tą darome matuodami raumenų jėgą (aišku, kitas atskiriamasis faktorius yra lyties organai). Sakydami, kad „vyrai stipresni už moteris“, siurprizas – klystame ir susiduriame su keblumais. Nėra čia viskas taip lengva. Kodėl?

Visų pirma, šis teiginys ydingas tuo, kad jis absoliutina, o tu žinai, kaip aš apkęsti negaliu absoliutinimo.

Antra, moterys paprastai atsparesnės alkiui, ligoms, nuovargiui nei vyrai.

Trečia, nereikia eiti į miško glūdumą tam, kad rastum moterų, kurios bėga greičiau ir didesnius nuotolius, gali pakelti žymiai sunkesnius svorius nei dauguma vyrų. Todėl visa esmė yra fiziniame parengtume. Taigi, nėra silpnesniosios ir stipresniosios lyties, yra vyras ir moteris, kurie sportuoja, sveikai maitinasi ir kitaip prižiūri save ir savo raumenis.

Tad kaip ir hierarchija tarp žmonių buvo ir yra žmogaus vaizduotės vaisius, kurią smerkiame. Hierarchijos arba klasinės visuomenės nesurėdė gamta, taip padarė žmonės, kitaip – k u l t ū r a.

Tai lygiai taip pat ir silpnoji lytis yra tiesiog žmogaus vaizduotės kūrinija. Silpnoji lytis yra kultūros sukurtas reikalas, o ne biologijos. Šią kultūrą kuriame mes, žmonės, bet lygiai taip ją ir galime griauti.

Pabaigai užduosiu esminį klausimą: ar gali būti taip, kad biologija suteikia neįtikėtinas galimybes, o kultūra jas draudžia?

Sekite Marija Instagram'e.