„Atidengę modernaus automobilio variklio dangtį, išvysime daugybę techninių sprendimų, kurie iki mūsų dienų atkeliavo vien todėl, kad savo laiku kažką panašaus sugalvojo senovės graikai. Jau tada jie meistravo sudėtingiausias technologijas“, – teigia ekspozicijos vadovas inžinierius Panagiotis Kotsanasas.

P. Kotsanaso tėvas Kostas Kotsanasas – mechanikos inžinierius ir šio muziejus įkūrėjas. Atkurti senovės graikų išradimus jam padėjo du sūnūs.

Štai automatizuotas tarnas, atkeliavęs iš III amžiaus prieš Kristų – tai žmogaus dydžio robotas, pilstęs gėrimus rūmų svečiams. Šiam išradimui pasitelktas iš spyruoklių, svorių ir oro slėgio sumanytas mechanizmas. Graikų robotas dešinėje rankoje laikydavęs vyno ąsotį, o kai kas nors į jo kairę ranką įdėdavęs puodelį, robotas įliedavęs vyno. Be to, robotas mokėjo ir vyną pasirinkta proporcija skiesti vandeniu – tokį gėrimą graikai itin mėgo.

Senovės graikų išradimai

Automatiškai atsidarančios šventyklos durys pamaldžiausių senovės graikų buvo laikomos dievų stebuklu, tačiau iš tiesų tai – sumanių graikų inžinierių projektas. Jie po šventykla įrengė sudėtingą mechanizmą: priešais šventyklą uždegus aukoms deginti skirtą aukurą, oras imdavęs kaisti. Netrukus tas karštas oras aktyvuodavęs vandens, oro slėgio ir svorių principu sumanytą mechanizmą, o pastarasis prieš nustebusią minią atverdavęs šventyklos duris. Tuo metu tokia automatika prilygo stebuklui.

Šis prieš du tūkstančius metų graikų sukurtas mechanizmas vadinamas pirmuoju analoginiu kompiuteriu. Sudėtingas ciferblatų ir krumpliaračių mechanizmas padėdavęs nustatyti ir prognozuoti astronominius bei kalendorinius įvykius.

Dar vienas muziejaus eksponatas – žadintuvas: tai hidraulinė keraminių vandens pripildytų nedidelių talpų sistema, suveikdavusi pasitelkus oro slėgį, ir norimu metu pasigirsdavo skambėjimas.

Senovės graikų išradimai

Atėnuose veikiančiame muziejuje galima apžiūrėti ir senovės graikų sumanytą garo mašinos pirmtaką bei hidraulinį laikrodį, stebinusį tikslumu. Dėmesio vertas ir automatizuotas teatras, pasakojantis vyno dievo Dioniso šventės istoriją.

57 metų K. Kotsanasas atkūrinėdamas senovės graikų technologinį palikimą praleido 22 metus. Vyras teigia, kad įkvėpimas tokiai kilniai misijai jį aplankęs dar universitete, kai skaitė moderniąją ir senovės graikų poeziją. Vėliau jis daug keliavo po pasaulį, studijavo senovės graikų, lotynų ir arabų tekstus, analizavo senovės artefaktus, o grįžęs ėmėsi rekonstrukcijų.