K. Šetkus yra baigęs inovacijų vadybos ir technologijų perdavimo magistro studijas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Nuo 2015 m. birželio mėn. jis ėjo direktoriaus pareigas Lietuvos inovacijų centre, teigiama pranešime spaudai.

2011-2015 m. K. Šetkus dirbo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje Inovacijų paramos ir technologijų perdavimo skyriaus vedėju.

Jo kuruojamos sritys buvo inovacijų parama, tyrimų rezultatų komercinimas, naujų įmonių steigimo skatinimas, intelektinė nuosavybė, mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų statistika, klasterizacija.

K. Šetkus taip pat yra dirbęs Ūkio ministerijoje, Valstybiniame turizmo departamente ir kitose įstaigose. Jis vedė praktinius seminarus Vilniaus kolegijoje, Utenos kolegijoje bei Vytauto Didžiojo universitete, kur dirbo lektoriumi.

K. Šetkus yra ekspertas įvairiose tarptautinėse aukšto lygio darbo grupėse, taip pat atstovavo Lietuvai Europos inovacijų agentūrų asociacijoje TAFTIE.