Naujausias šių įmonių kardų sukryžiavimas įvyko dėl „Bitei“ priklausančios įmonės „Eurocom“ paslaugos „Labas kontraktas“ reklamos: šios paslaugos naudotojai, perėję iš „Tele2“, drąsiai teigia, kad dabar jie sutaupo stambias pinigų sumas (vienos reklamos herojė Ugnė teigia per tris mėnesius sutaupiusi 70 litų, kitoje reklamoje matyti Martynas ir Monika sako, jog kartu per mėnesį sutaupo 50 litų). Į tokius teiginius reagavusi „Tele2“ žodžių užantyje nelaikė ir atvirai pasakė: „Bitė“ savo reklamose meluoja, nes Ugnė tokių sumų sutaupyti tiesiog negalėjo – nebent tik jeigu ryšio operatorius už tai, kad Ugnė sutinka naudotis jo paslaugomis, pats sumoka klientei. Ir savo teiginius pagrindė Ugnės sąskaitose esančius skaičius: kiek klientei kainavo „Tele2“ paslaugos, kiek – taksi iškvietimai, kiek – mokestis už telefoną. O trečiadienį iš pat ryto išplatino reklamą, kurioje greta Ugnės veido didelėmis raidėmis užrašytas žodis „Melas“.

Savaime suprantama, „Bitė“ tokio konkurentų žingsnio taip pat negalėjo praleisti nemačiomis – ši bendrovė trečiadienį sukvietė žurnalistus atvirai pasikalbėti su melage išvadinta Ugne bei nuspręsti, kas yra teisus.

„Mane labiausiai šokiravo šiandienos įvykis – pamačiau savo atvaizdą „Tele2“ reklamoje [su aiškinimu] kad aš meluoju. Taigi, esu pakartotinai, ne tik vakar spaudoje, išvadina melage ir be atsiklausimo paviešinti mano duomenys. Negalima taip daryti, esu privatus, ne viešas asmuo. Turiu didelę nuoskaudą, nes iš artimų žmonių ir pažįstamų sulaukiu ir žinučių, ir skambučių – kaip ten iš tikrųjų, ar melavai. Tai yra manęs juodinimas“, - sakė Ugnė.

„Eurocom“ direktorius Aurimas Kapočius tikina, kad „Tele2“ reakcija į jų reklamą – tai silpnumo ženklas: „Mes labai aiškiai matome, kad „Tele2“ stipriai dreba dėl savo pozicijos. Jie jaučiasi nesaugūs. Ir tą rodo ne tik šie veiksmai – tris mėnesius esame populiariausias operatorius Lietuvoje, sulaukiantis daugiausiai vartotojų. Matyt, paskutinę reklamą, kuri skatina „Tele2“ vartotojus padaryti racionalų sprendimą – norima nutildyti, jos nereikia, nes „Tele2“ pozicija sudrebėjo ir šiuo metu jie turi į kainos lyderius besiveržiantį konkurentą - „Labas kontraktą“. Mes matome, kad jų noras yra tą savo sudrebėjusią poziciją atstatyti tokiom gana bjauriomis priemonėmis – mūsų akimis žiūrint tai yra susidorojimas su savo buvusiu klientu“.

„Manome, kad tai yra pirmiausia neetiška, kad viešinami asmens duomenys, grubiai lendama į privatumą, ir teisėjo vaidmens prisiėmimas. Pavadino savo buvusią klientę melage, išviešino jos vartojimą, jos įpročius visai Lietuvai – nesame su tokiu precedentu dirbę“, - pridūrė „Eurocom“ vadovas.

„Buvo klausimas – kiek sutaupėte. Vienos iš vėlesnių mano sąskaitų buvo 50 litų, 48 litai – žmogui juk įsimena ne tai, ką mažiausiai sumoki, o ką daugiausiai. O su šiomis sumomis aš viršijau savo abonentinį mokestį. Greitai sudauginus ir sudėjus aš ir gavau tą skaičių – apie 70 litų. Bet pasakyta „apie“, o ne tiksliai 70 litų ir 2 centus. Tai yra žmogiškasis faktorius, kai tu neatiminėji visų kitų dalykų, kai žinai, kad „Tele2“ sumoki štai tokią ir tokią sumą ir kad iš tavęs atima tiek pinigų“, - savo daug triukšmo ir klausimų sukėlusį teiginį apie sutaupytus 70 litų teisino Ugnė.

O tai iš esmės reiškia, kad Ugnė neįvertino, jog tapusi „Tele2“ kliente ji naudojosi nauju telefonu (ir mokėjo už jį po 17 litų per mėnesį) ir trečių šalių teikiamomis papildomai apmokestinamomis paslaugomis, kurios sudarė liūto dalį nuo neva sutaupytų pinigų (vien tai, kad ji naudojosi senu telefonu, leido per tris mėnesius sutaupyti 51 litą). Tačiau teisino tai „vartotojo patirtimi“, kai žmogus gautoje sąskaitoje nemato, kiek ir už ką sumokėta – mato tik galutinę sumą. Juolab, kad ir telefono mokestis „Tele2“ sąskaitoje neišskiriamas į atskirą eilutę.

„Bitė“ tikina, kad klientės banko pavedimus matė – jos nurodytos sumos atitiko tai, kas buvo pervedama į „Tele2“ sąskaitas ir nesigilino, ar dalį iš šių išlaidų sudaro mokestis už telefoną bei nepasivargino to paklausti savo naujosios klientės (ar bent jau nerodė to reklamoje )

„Kalbame apie sąskaitas. Ugnė – neišgalvotas personažas – lygino sąskaitas. Kalba eina apie vienos sąskaitos, kurią ji turi „Labas kontrakte“ su sąskaita, kurią ji turėjo „Tele2“. Ugnė nėra profesionalas, operuojantis operatorių terminais ir galintis šimtu procentų prisiminti centus ir visus mokesčius, kuriuos turėjo. Kalbame apie sąskaitas, kurias klientė turėjo viename operatoriuje ir kitame. Mes nemanome, kad buvo padarytas nusižengimas, nes lyginamos sumos“, - sakė „Bitės“ privačių klientų segmento vadovas Arūnas Mickevičius.

Taigi, „Bitė“ viešojoje erdvėje teigia, kad reklamoje išsakyta tiktai jų klientės nuomonė ir patirtis, kad jeigu ji atlikdama matematinius veiksmus ir suklydo, tai suklydo būtent ji, o ne „Bitė“ ar „Eurocom“. Tačiau, nepaisant to, kad Ugnė yra pasirašiusi dokumentus, kuriuose pasižadėjo nesakyti netiesos, jeigu „Tele2“ ryšis imtis teisinių veiksmų, atsakovu bus ne Ugnė, o reklamos davėjai.

„Tele2“: reklama turi atitikti reikalavimus, o duomenų atskleidimą pateisina viešasis interesas

„Tele2“ teisės ir reguliavimo direktorius Tadas Bukauskas nurodė esminius kriterijus, kuriuos turi atitikti lyginamoji reklama: ji neturi būti klaidinanti; joje lyginamos prekės ar paslaugos, kurios tenkina tuos pačius poreikius ar skirtos tiems patiems tikslams; joje objektyviai lyginamos viena ar daugiau esminių, tikrinamų ir būdingų prekių ar paslaugų savybių, taip pat gali būti lyginama ir kaina; ji neklaidina vartotojo dėl reklamos davėjo ir jo konkurento, taip pat reklamos davėjo ir jo konkurento prekių ar paslaugų, jų prekių ar paslaugų ženklų, firmų vardų, kitų žymenų tapatumo.

Į kaltinimus dėl asmens duomenų privatumo nesaugojimo, „Tele2” teisininkai atsako: „Kiekvienas asmuo pats nustato savo privatumo ribas. Kadangi p. Ugnė per visuomenės informavimo priemones pati nušvietė faktus apie savo privatų gyvenimą, jos teisių negali pažeisti tolesnis „Tele2“ domėjimasis jos išsakytos informacijos apie privatų gyvenimą teisingumu. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, nagrinėdamas ginčus, susijusius su asmens privatumo apsauga, taip pat yra pažymėjęs, kad jeigu asmens privataus gyvenimo faktų, nuotraukos publikavimą pateisina viešasis interesas, asmens sutikimas nereikalingas. Šiuo atveju viešasis interesas akivaizdus, jeigu aptariama „labas kontrakto“ reklama klaidinama didelė dalis vartotojų. Todėl nėra pagrindo teigti, kad p. Ugnės teisė į privatų gyvenimą yra pažeista”.

Tiesa, „Bitės“ teisininkai įrodinėja, kad remtis viešuoju interesu atskleidžiant privačius duomenis „Tele2“ negalėjo: „Pirmiausia, tai yra buvusi „Tele2“ klientė, nedalyvavusi jokioje viešoje veikloje, dėl ko ją Lietuvos visuomenė turėtų žinoti ir atpažinti, todėl neatitinka įstatymų numatyto „viešo asmens“ kriterijų. Tai yra privatus asmuo, kurio tiek asmens duomenys, tiek informacija apie privatų gyvenimą yra privatūs ir saugotini. Nei teisės aktuose, nei teisminėje praktikoje nėra jokių nuostatų, kurios leistų viešai atskleisti informaciją apie privataus fizinio asmens gyvenimo duomenis esant tariamam „viešam interesui“.

Net jeigu „Tele2“ toliau laikytųsi tokios pozicijos, jie galėjo komunikuoti tik adekvačią informaciją, kurią komunikavo buvusi jų klientė. Šiuo atveju mergina reklamoje pasakė, kad ji sutaupo kažkiek mokėtinos sumos, pasirinkusi kitą operatorių. Tokiu atveju „Tele2“ galėjo diskutuoti, ar toks sutaupymo lygis yra galimas, tačiau vietoj to, bendrovė pateikė visuomenei konkrečius skaičius, kiek pinigų minėtas žmogus yra sumokėjęs „Tele2“ už suteiktas paslaugas. Taip pat „Tele2“ atskleidė dar papildomus su asmeniu susijusius jo privataus gyvenimo duomenis: (1) kad asmuo važiuoja ir moka taksi; (2) kad asmuo skambina į užsienį; (3) kad asmuo aukoja pinigus. Pasekoje visa visuomenė žino apie minėto asmens tam tikrą turtinę padėtį (kiek asmuo išleidžia pinigų telefoniniams pokalbiams), apie asmens santykius ar jo darbą (asmuo skambina į užsienį), apie asmens požiūrį į labdarą (asmuo aukoja pinigus).“

„Bitė“ pranešė kreipusis į teismą su reikalavimu nedelsiant stabdyti „Tele2” atsakomąją reklamą, kuri, esą, šiurkščiai pažeidžia teisės aktus dėl reklamoje matomos klientės asmens duomenų paviešinimo ir neteisėto atvaizdo naudojimo.