Gavusi elektroninių ryšių paslaugų gavėjų nusiskundimų, 2013 m. rugsėjo mėn. RRT pradėjo tyrimą dėl UAB „Bitė Lietuva“ paslaugos, kai abonentai informuojami apie tai, kad jiems skambinantis asmuo gali būti prekybos agentas. Tyrimo metu nustatyta, kad ši paslauga buvo įjungta visiems UAB „Bitė Lietuva“ abonentams be išankstinio jų sutikimo. RRT taip pat nustatė, kad skambinantis asmuo niekaip neinformuojamas, jog skambučio gavėjas jau pakėlė ragelį ir, kol šis klauso informacinio pranešimo, skambinantis asmuo girdi kvietimo signalą, todėl sujungimo gali nesulaukti.

RRT nuomone, UAB „Bitė Lietuva“ sudaro kliūtis savo abonentams gauti įeinančių skambučių paslaugą, t. y. dalį viešųjų telefono ryšio paslaugų, dėl kurios UAB „Bitė Lietuva“ ir abonentas susitarė sudarydami elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutartį. Tokiu būdu UAB „Bitė Lietuva“ neleidžia abonentui pačiam nuspręsti, ar priimti įeinantį skambutį (tęsti pokalbį) su konkrečiu asmeniu, nes abonentas net nežino, kokiu tikslu ir koks galbūt prekybos agentas jam skambina, ar jam skambinantis asmuo apskritai gali būti laikomas prekybos agentu.

RRT tokią paslaugą laiko neteisėta ir nurodo jos teikimą nedelsiant sustabdyti.

„Paslauga nauja ir labai gerai priimta klientų. Per visą paslaugos veikimo laikotarpį jos atsisakė mažiau nei 2 proc. klientų. Tačiau visada yra galimybė paslaugas tobulinti. Esame pasiruošę bendradarbiauti su RRT ir jau artimiausiu metu pateiksime savo pasiūlymus“, - RRT sprendimą komentavo „Bitės“ atstovė spaudai Rūta Latinytė. Ji neatsakė, ar operatorius vykdys RRT nurodymą nutraukti paslaugą ir savo siūlymus teiks po paslaugos nutraukimo.