ES Taryba priėmė sprendimą, garantuojantį Europos finansavimo ITER projektui tęstinumą 2021-2027 metų laikotarpiu“, – teigiama pranešime spaudai apie pirmadienį priimtą sprendimą.

Numatomas ES indėlis šiuo laikotarpiu į šį tarptautinį projektą – 5,61 mlrd. eurų dabartinėmis kainomis. Sprendimas įsigalios kitą dieną po jo paskelbimo ES oficialiame leidinyje.

2006-ųjų lapkritį Paryžiuje ES, JAV, Kinijos, Japonijos, Pietų Korėjos, Rusijos ir Indijos atstovai pasirašė susitarimą dėl ITER projekto įgyvendinimo. Tuomet jo sąmata įvertinta 10 mlrd. eurų.

Pirmąjį pasaulyje tokį reaktorių numatyta pastatyti Pietų Prancūzijoje, Kadaraše.

Termobranduolinis reaktorius naudoja vandenilio izotopų branduolių sintezę. Izotopai sudega beveik nepalikdami radioaktyvių atliekų. Reakcija vyksta labai įkaitusioje plazmoje, kurios temperatūra siekia iki 150 mln. laipsnių.

Termobranduolinio kuro svorio vienetui tenka maždaug 10 mln. kartų daugiau energijos, negu degant organiniam kurui, ir maždaug 100 kartų daugiau, negu skylant urano branduoliams.

Europos Komisijos skaičiavimais, pirmąją plazmą Kadarašo jėgainėje pavyks išgauti 2025-ųjų pabaigoje, o ITER visavertis naudojamas tikėtinas 2035 metais. Prognozuojama, jog tokie reaktoriai komercinei elektros energijos gamybai bus pradėti naudoti ne anksčiau 2050-ųjų.