Glicinas yra paprasčiausia aminorūgštis, viena iš sudedamųjų gyvybės dalių. Nors pats glicinas šiandieniniams gyviems organizmams nėra būtinas, jis dažnai aptinkamas gyvūnų baltymuose.

Glicinas nėra biopėdsakas – jo egzistavimas nerodo, kad toje aplinkoje yra gyvybės; iš tiesų šią molekulę suformuoti turėtų būti nelabai sudėtinga, nes jos randama net ir tarpžvaigždinėje erdvėje.

Visgi glicino atradimas Veneroje papildo žinomų ten vykstančių cheminių reakcijų tinklą. Be to, glicinas aptiktas panašiame aukštyje, kaip ir fosfino dujos – kelios dešimtys kilometrų virš planetos paviršiaus, kur temperatūra ir slėgis primena Žemės paviršiaus sąlygas.

Gali būti, kad tos sąlygos yra labai artimos pirmykštei Žemei, tad tyrinėdami Veneros atmosferą galime tikėtis geriau suprasti ir mūsų planetos praeities sąlygas, davusias pradžią gyvybei.

Tyrimo rezultatai arXiv.