Pagrindinis skruzdėlių lizdas buvo įkurdintas vertikaliame bunkerio, kur sovietiniais laikais buvo saugomi branduoliniai ginklai, ventiliacijos kanale, tačiau kiekvienais metais labai nemažai skruzdėlių nukrisdavo nuo vamzdžio ir nebegalėdavo grįžti į pagrindinę koloniją.

Nepaisant žemyn nukritusių skruzdėlių negebėjimo daugintis ir itin ekstremalių bunkeryje esančių gyvenimo sąlygų (be šilumos, šviesos ir akivaizdžių maisto šaltinių), jų kolonija sugebėjo klestėti ir daugintis.

Lenkijos mokslų akademijos mokslininkų komanda, vadovaujama profesoriaus Wojciecho Czechowski, išsiaiškino, kad bunkeryje gyvenančių skruzdėlių kolonijos dydis prilygsta nemenkos natūraliomis sąlygomis gyvenančios kolonijos. Be to, bunkerio skruzdėlės ten sėkmingai statėsi naują lizdą.

Svarbus mokslų daktaro Istvano Maako, dirbusio kartu su W. Czechowski Zoologijos institute ir muziejuje, atradimas leido pakoreguoti hipotezę – pasirodo, skruzdėlių kolonija išgyvena misdama neišgyvenusių skruzdžių palaikais. Mokslininkai eksperimento tikslais bunkeryje padėjo lentą, turėjusią padėti nukritusioms skruzdėlės sugrįžti atgal į ventiliacijos angą.

Nors ši skruzdžių kolonija buvo aptikta 2013 metais, naujame moksliniame tyrime teigiama, kad rudosios skruzdės iš tikrųjų minta kritusių skruzdžių palaikais.

Panašią elgseną galima pastebėti ir natūralioje gamtoje, dažniausiai pavasarį, kai stinga daug baltymų turinčių maisto šaltinių. Anot ekspertų, taip nutinka per vadinamuosius skruzdžių karus, kai kolonijos kovoja viena su kita, o tada doroja aukų palaikus.

„Šis atvejis suteikia daugiau įdomios informacijos apie svarbų skruzdžių gebėjimą prisitaikyti prie itin sudėtingų gyvenimo sąlygų“, – konstatuoja tyrimo autoriai.

Kai mokslininkai pradėjo paleisti pirmąsias skruzdes, jie iš bunkerio teritorijos išleido tik šimto skruzdžių grupę. Įsitikinę, kad nefiksuojamas joks agresyvus elgesys, jie padarė išvadą, kad minėtosios skruzdės – tos pačios kolonijos narės. Kito etapo metu buvo įrengta trijų metrų lenta, sujungusi kolonijos būstinę su likusia bunkerio teritorija. Net ir pasibaigus eksperimentui, ekspertai jos nepašalino, taip palengvinę skruzdžių judėjimą.