Ją apskaičiuoti labai sudėtinga, nes būdami jos viduje sunkiai galime išmatuoti pakraščiuose esančių žvaigždžių greičius. O atsakymas duoda ne vien sausą statistinį įrašą: nuo galaktikos masės priklauso jos evoliucija, struktūra bei palydovinių galaktikų skaičius, tad žinodami Paukščių Tako masę galime pasakyti, kiek įprasta ar neįprasta mūsų Galaktika yra palyginus su kitomis.

Dabar pristatytas naujas masės, esančios 21 kiloparseko atstumu nuo Galaktikos centro, įvertinimas, paremtas kamuolinių spiečių judėjimu, išmatuotu „Gaia“ teleskopu. Remdamiesi spiečių judėjimo greičiu, astronomai nustatė, kad šiame tūryje sutelkta 0,21 trilijono Saulės masių medžiagos. Sprendžiant iš šio skaičiaus, visa Galaktikos masė turėtų būti 1,28 trilijono Saulės masių.

Pridėjus „Hubble“ teleskopu išmatuotų kitų kamuolinių spiečių judėjimo duomenis, gaunama truputį didesnė, bet statistiškai sutampanti, vertė – 1,54 trilijono Saulės masių. Šie rezultatai patenka į ankstesnių įvertinimų vidurį ir yra vieni tiksliausių kada nors padarytų.

Tyrimo rezultatai arXiv.