Pateikiame mokslininkų laišką:

„2018 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui humanitarinių ir socialinių mokslų srityse Lietuvos aukštosios mokyklos ir mokslo institucijos pateikė 15 kandidatūrų, atlikusių reikšmingų fundamentinių ir taikomųjų mokslo tyrimų. Jas teikė pagrindiniai Lietuvos mokslo centrai, kuriuose vykdomi kryptingi humanitariniai ir socialiniai tyrimai: Vilniaus universitetas, Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetai, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, ISM vadybos ir ekonomikos universitetas, Mykolo Romerio universitetas, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, Lietuvos istorijos institutas, Lietuvių kalbos institutas.

Lietuvos mokslo premijų nuostatuose humanitarinių ir socialinių mokslų srities darbams numatomos dvi iš septynių premijų. 2019-01-09 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtinta Lietuvos mokslo premijų komisija (pirmininkas prof. Jūras Banys, pavaduotoja prof. Tamara Bairašauskaitė) 2019 m. vasario 7 d. nusprendė, kad nė vienas iš konkurse dalyvaujančių humanitarinių ir socialinių mokslų mokslininkų nėra vertas premijos. Šį sprendimą nulėmė humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijos narių posėdis, kuriam vadovavo komisijos narys dr. Darius Staliūnas. 2018 m. Lietuvos mokslo premijos buvo skirtos tik fizinių, biomedicinos ir žemės ūkio mokslų bei technologijos mokslų sričių darbams.

Sprendimas nepremijuoti nė vieno humanitarinių ir socialinių mokslų atstovo yra beprecedentis atvejis atkurtos Lietuvos mokslo ir jo vertinimo istorijoje. Abejoti tokio sprendimo pagrįstumu verčia itin didelis šiemet pateiktų mokslo darbų, atliktų per pastaruosius 15 metų, skaičius. Kaip aktyvūs mokslo bendruomenės nariai, kurie atsakingai vykdo mokslo tyrimus, tokį sprendimą vertiname kaip humanitarinių ir socialinių mokslų vaidmens pažeminimą, akademinio humanizmo principų pažeidimą, akademinės bendruomenės solidarumo skaldymą ir akivaizdžios grėsmės harmoningai mokslo plėtrai ženklą. Ilgamečiai Lietuvos istorijos, literatūros, kalbos, kultūros, visuomenės raidos tyrimai, kurie yra reikšmingiausi bendrajai visuomenės kultūrai, jau apskelbti viešai ir bus paminėti dar kartą Kovo 11 d. (per premijų teikimo ceremoniją) kaip neprestižiniai, nelygiaverčiai, nereikšmingi. Tai kompromituoja tiek LMA kaip Lietuvos mokslo vertintoją ir skatintoją, tiek pačią mokslo premijų idėją.

Lietuvos mokslo bendruomenės vardu reiškiame didelį susirūpinimą dėl paniekinto humanitarinių bei socialinių mokslų prestižo ir pareiškiame, kad Komisijos sprendimą laikome neatsakingu požiūriu į jai pavestą darbą. Prašome paaiškinti, kodėl iš 15 mokslininkų, tarp kurių yra akivaizdžių šių sričių mokslo lyderių, konkursui pateikusių fundamentalių ir inovatyvių mokslo darbų, komisija neatrinko nė vieno. Lietuvos mokslų akademijos prezidento profesoriaus Jūro Banio pasisakymą apie šiuomečius „nederliaus“ metus humanitarinių ir socialinių mokslų sektoriuje vertiname kaip nekorektišką. Šiuos tyrimus atliekančių mokslo institucijų ne vienerių, o 15 metų veiklos rezultatus toks teiginys apibūdina kaip beverčius, o tai visiškai neatitinka tikrovės ir yra neteisinga pateiktų mokslo darbų atžvilgiu.

Konkurso nuostatams prieštarauja ir sekcijos narių posėdžio vadovo dr. D. Staliūno viešas pasisakymas, kad „vadovavomės tuo, kaip mes suprantame, kas yra rimti moksliniai tyrimai“. Tai leidžia manyti, kad buvo nesilaikyta objektyvumo principo, pažeistos konkurso sąlygos, netinkamai ir ne iki galo atlikta darbų atrankos procedūra, atitinkamai pažeisti ir teisėti kandidatų lūkesčiai.

Mes siūlome įpareigoti Lietuvos mokslo premijų komisiją atsakingai prisiimti jai pavestą atsakomybę ir iš Lietuvos mokslo institucijų teiktų humanitarinių socialinių mokslų kadidantūrų atrinkti dvi premijuotinas, dar kartą sukviečiant humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijos narius į posėdį ir atliekant atrankos procedūrą iš naujo. Dėl neatsakingo pareigų vykdymo prašome atstatydinti humanitarinių socialinių mokslų sekcijos posėdžiui pirmininkavusį dr. D. Staliūną iš Komisijos narių“.

Laiško autoriai:

Vyr. m. d. dr. Ona Aleknavičienė (LKI)

Doc. dr. Povilas Aleksandravičius (MRU)

Prof. dr. Andrius Bielskis (MRU)

Prof. dr. Dario Martinelli (VGTU, KTU)

Prof. dr. Dainora Pociūtė (VU)

Prof. dr. Raimonda Ragauskienė (LII)

Prof. dr. Aelita Skaržauskienė (MRU, VGTU)