Enceladas, judėdamas Saturno magnetiniame lauke, veikia kaip generatorius, o jo kuriama energija elektringų dalelių terpėje aplink planetą – plazmoje – perduodama bangomis.

Cassini nustatė, kad Saturnas reaguoja į bangas atsakančiais signalais. Bangų dažnis yra nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų hercų – toks pat, kaip žmonėms girdimų akustinių bangų. Taigi jas galima lengvai paversti į žmonėms girdimą garso takelį.

Kartu nustatyta, jog panaši sąveika vyksta ir tarp Saturno bei jo žiedų. Šie rezultatai dar kartą patvirtina, kad Saturno sistema yra viena bene sudėtingiausia ir labiausiai tarpusavyje susijusi Saulės sistemos dalis.

Tyrimo rezultatai publikuojami dviejuose straipsniuose Geophysical Research Letters.