Tada buvo nustatyta, kad po jo paviršiaus ledynais esančiame vandenyne greičiausiai egzistuoja hidroterminės versmės, leidžiančios vykti sudėtingoms cheminėms reakcijoms. O dabar, toliau analizuojant „Cassini“ zondo surinktus duomenis, paaiškėjo, kad pro ledynuose esančias kiaurymes į kosmosą iš Encelado vandenyno veržiasi ne tik vanduo, bet ir sudėtingos organinės molekulės.

Šių molekulių masė siekia net iki 200 atominių masės vienetų – vienas a.m.v. maždaug lygus vandenilio atomo masei. Anksčiau Encelado geizeriuose buvo aptiktos tik paprastesnės, iki 50 a.m.v., molekulės. Tokių molekulių išsiveržimas iš palydovo leidžia spręsti, kad vandenyno viršuje egzistuoja plona organinių medžiagų plėvelė.

Gali būti, kad aptiktos molekulės yra tik dar sudėtingesnių junginių fragmentai. Nors tai tikrai nėra tvirtas gyvybės egzistavimo Encelade įrodymas, visgi to tikimybė dar labiau išauga.

Enceladas dabar yra vienintelė, neskaitant Žemės, vieta, kur žinome egzistuojant visus gyvybei reikalingus komponentus – vandenį, energiją, sudėtingas organines molekules.

Tyrimo rezultatai publikuojami „Nature“.