Pranešime žiniasklaidai rašoma, kad tai pirmasis žingsnis tarp kaimyninių valstybių mokslo srityje, kai susitarta skatinti abiejų šalių mokslininkus siekti bendrų rezultatų.

Pasirašydamos memorandumą dvi svarbiausios Lietuvos ir Lenkijos mokslą finansuojančios institucijos įsipareigoja konkursų būdu finansuoti visų mokslo sričių mokslinių tyrimų projektus. Konkursai bus rengiami kartą per metus, juos institucijos organizuos pakaitomis kas antrus metus pagal jų nustatytas tvarkas. Pirmą paraiškų konkursą planuojama rengti 2017 m. rudenį, jį organizuos Lenkijos nacionalinis mokslo centras. Pirmieji projektai bus pradėti finansuoti 2018 m. gegužės–liepos mėnesiais.

Lietuvos mokslo tarybos pirmininkas prof. Dainius H. Pauža: „Norime atverti platesnius horizontus abiejų valstybių moksliniams tyrimams. Esame kaimynai, kuriuos sieja bendra istorija ir nūdienos aktualijos įvairiose srityse. Stiprindami ryšius mokslo projektuose padedame formuotis naujoms mokslininkų grupėms, joms stiprėti ir lengviau konkuruoti Europos ir pasaulio mokslo erdvėje“.

Lenkijos nacionalinio mokslo centro direktorius prof. Zbignevas Blockis: „Turime bendrų interesų ir potencialo siekti bendrų mokslinių tyrimų rezultatų. Tai yra galimybė mokslininkams dalintis žiniomis ir abiejose šalyse plėtoti kokybišką mokslinį bendradarbiavimą ir tarptautiškumą“.

Lietuvos mokslo taryba su kitomis dviem kaimynėmis vykdo tarpvalstybines sutartis finansuodama bendrus Lietuvos–Baltarusijos ir Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) mokslo plėtros projektus.

Siekdami stiprinti bendro Baltijos regiono mokslo pažangos 2015 m. rudenį Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo tarybų vadovai pasirašė pareiškimą, kuriuo susitarta stiprinti mokslinių tyrimų vertinimą, gerinti mokslo ir mokslinių rezultatų komunikaciją, mokslinių tyrimų infrastruktūrų plėtrą.

Prieš kelis mėnesius Taryba pasirašė analogišką institucinio bendradarbiavimo memorandumą su Japonija.