Pranešime žiniasklaidai rašoma, kad tai yra aukščiausias Lenkijos mokslinės archeologijos draugijos apdovanojimas. Nors jis Lenkijoje teikiamas jau beveik trisdešimt metų, tačiau pirmą kartą skirtas užsienio mokslininkui. Lenkijos Respublikos nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius Lietuvos Respublikoje Jarosławas Czubińskis šį įvertinimą prilygino archeologijos Nobeliui.

„Tai man yra didelė garbė. Ir nustebau, ir labai apsidžiaugiau – gal tai bus impulsas tolesniam artimam bendradarbiavimui tarp Lenkijos ir Lietuvos archeologų. Norėčiau, kad glaudūs ryšiai nenutrūktų, kad ir toliau keistumėmės moksline informacija, kad intensyviau vyktų studentų grupių pasikeitimai, kad bendromis jėgomis greičiau išaiškintume daug paslapčių, kurios vis dar slypi nežinioje“, – sako VU profesorius emeritas M. Michelbertas.

Jis apdovanotas už ryšių su Lenkijos archeologais stiprinimą ir plėtojimą, už didelį indėlį sprendžiant Europos archeologijos problemas. Įkūrus VU Archeologijos katedrą, profesorius užmezgė glaudžius bendradarbiavimo ryšius su Lenkijos mokymo ir mokslo institucijomis. Pirmiausia – su Krokuvos ir Varšuvos universitetais, pastaraisiais metais labai produktyvūs abiejų šalių mokslininkų archeologų ryšiai su Poznanės A. Mickevičiaus ir Vroclavo universitetais. Minėtuose universitetuose prof. M. Michelbertui teko skaityti paskaitas, recenzuoti daktaro disertacijas, habilituotus darbus, šie Lenkijos universitetai ir VU Archeologijos katedra nuolat keičiasi moksline informacija, vyksta studentų mainai.

VU archeologas tyrinėja senąjį geležies amžių, arba romėniškąjį laikotarpį I–IV a. po Kristaus. VU mokslininkai kartu su kai kuriomis Lenkijos mokslo institucijomis nagrinėja panašias problemas.

Apdovanojimą profesoriui Lenkijos institute Vilniuje įteikė Lenkijos mokslinės archeologijos draugijos vicepirmininkas prof. Andrzejus Michałowskis.