Komisijos pirmininku patvirtintas Vilniaus universiteto Radiofizikos katedros profesorius Jūras Banys, jo pavaduotoju – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas Rimvydas Petrauskas, Komisijos moksliniu sekretoriumi – Lietuvos mokslo akademijos vyriausiasis mokslinis sekretorius Vytautas Basys.

Lietuvos mokslo premijų komisija sudaroma iš 29 narių. Iš jų 3 nariai yra Komisijos vadovybėje, 11 narių yra komisijos Humanitarinių ir socialinių mokslų sekcijoje ir 15 narių – komisijos Fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų sekcijoje. Asmenys Komisijos veikloje gali dalyvauti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

Komisijos narių kandidatūras Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlė Lietuvos mokslų akademija, Lietuvos mokslo taryba, mokslo ir studijų institucijos, kitos tyrėjų organizacijos.

Pagrindinė Komisijos funkcija yra kasmet už Lietuvai reikšmingus fundamentinius ir taikomuosius mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbus paskirti Lietuvos mokslo premijas.