Lietuvos mokslo taryba rengia nuostatas dėl vadinamosios Atvirosios prieigos. Tai yra nevaržoma ir nemokama galimybė skaityti mokslinius straipsnius, tyrimų duomenis, konferencijų pranešimus ir kitą medžiagą. Ši paslauga dažnai kainuoja, o tyrėjai, pasirašę sutartis su mokslo žurnalais, savo straipsnių niekur kitur viešinti negali.

Tuo metu Europos Sąjunga ragina savo nares užtikrinti, kad, jei tyrimus apmoka valstybė, – jie turėtų būti prieinami visiems. Tą siūlo ir Lietuvos įstatymai. Išankstinis nuostatų projektas dėl Lietuvos mokslo tarybos finansuojamų mokslinių tyrimų turėtų būti paskelbtas rugsėjį, o galutinai patvirtintas – metų pabaigoje.