Pasak Lietuvos mokslo tarybos pirmininko prof. Dainiaus H. Paužos, glaudesnio bendradarbiavimo iniciatyvos imtasi atsižvelgus į lietuvių ir japonų mokslininkų pastangas vykdyti bendrus mokslinius tyrimus ir abipusį siekį intensyvinti bendrą darbą, rašoma Lietuvos mokslo tarybos pranešime.

„Plečiame bendradarbiavimo tinklą su aukštų mokslo standartų šalimis. Lietuvos mokslininkams – tai galimybė perimti geriausią mokslinės veiklos patirtį“ – teigia prof. D. H. Pauža. Šiuo metu pagal Lietuvos ir Šveicarijos bendradarbiavimo programą mokslinius tyrimus vykdo 11 abiejų šalių mokslininkų grupių. Prieš porą metų vykęs konkursas bendram darbui 13 lietuvių mokslininkų grupių suvedė su kolegomis iš Jungtinių Amerikos Valstijų universitetų.

Susitikime su JSPS direktoriumi prof. Makoto Asashima sutarta, kad mokslinės veiklos projektai bus finansuojami pagal JSPS atviros partnerystės projektų ir seminarų finansavimo schemą („Open Partnership Joint Projects/Seminars“). Šiuo metu gyvybės mokslai yra vieną iš labiausiai besivystančių mokslo sričių Japonijoje, todėl šiems tyrimams skiriamas didžiausias dėmesys. Tikimasi, jog intensyvėjant dviejų šalių mokslininkų ryšiams ateityje bus pasirašytas tarpinstitucinis susitarimas finansuoti bendrus mokslinių tyrimų projektus.

Abiejų šalių interesai aptarti susitikimuose su Japonijos mokslo bendruomene. Bendradarbiavimo galimybės diskutuotos Lietuvos ambasadoje Japonijoje vykusiame seminare. Apie vykdomų tyrimų kryptis lietuvių ir japonų fizinių, technologijos, gyvybės mokslų mokslininkai kalbėjo Lietuvos–Japonijos mokslo simpoziume. Jame dalyvavo per šimtą Japonijos mokslininkų. Simpoziumas surengtas Lietuvos ambasados Japonijoje, Lietuvos mokslo tarybos, JSPS ir Tsukubos universiteto iniciatyva.

Lietuvos delegacija taip pat apsilankė Nacionaliniame medžiagų mokslo institute (NIMS), Didelės energijos greitintuvo mokslinių tyrimų organizacijoje (KEK), Nacionaliniame pažangios pramonės mokslo ir technologijų institute (AIST), Japonijos kosmoso tyrimų agentūroje (JAXA) bei kituose Tsukubos universiteto institutuose. Vizito renginiuose dalyvavo cheminės technologijos, teorinės fizikos, puslaidininkių, mechatronikos, biotechnologijos sričių profesoriai iš Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Fizinių ir technologijos mokslų centro.

Pagal JSPS atviros partnerystės projektų ir seminarų finansavimo schemą, į paramą projektams galės pretenduoti visų mokslo sričių mokslininkai. Kvietimus teikti paraiškas JSPS skelbia kiekvienais metais. Tarybą pirmąjį kvietimą Lietuvos mokslininkams numato skelbti 2014 metų IV ketvirtyje.

Lietuvos mokslo taryba pagal tarpvalstybinius susitarimus konkurso būdu finansuoja bendrus Lietuvos, Latvijos ir Kinijos (Taivano) mokslinius tyrimus, skiria paramą mokslinei veiklai su Baltarusija, Belgija (Valonija), Prancūzija, Ukraina. Taryba taip pat administruoja bendrų Baltijos jūros mokslinių tyrimų programą BONUS, COST veiklas, ERA-NET projektus ir kitas partnerystę skatinančias schemas.