„Vilniaus deklaracijos“ pagrindinis tikslas - padėti pagrindą socialinių ir technologinių mokslų integravimui, taip pat įtraukti socialinius ir humanitarinius mokslus į mokslo finansavimo programą „Horizontas 2020“.

Deklaracijoje teigiama, jog inovacijas skatina ne tik technologijos, bet ir visuomenės lūkesčiai, vertybės ir poreikiai, todėl socialinių ir humanitarinių mokslų jau turimų žinių panaudojimas yra būtinas. Be to, šie mokslai yra labai svarbūs stiprinant demokratiją, formuojant Europos kultūrines vertybes ar mokslo politiką.

„Šie mokslai neatskiriami nuo dinaminių pokyčių pamatinių žmogiškųjų vertybių sferoje, tapatumo ir pilietiškumo raidos, keičiančios mūsų visuomenę. Jie svarbūs kuriant bei įgyvendinant ir mokslinius tyrimus, ir praktinius sprendimus, kaip pasiekti, kad demokratijos poveikis būtų kuo geresnis. Šių mokslų integracija į „Horizontą 2020“ atveria unikalias galimybes išplėsti mūsų supratimą apie inovacijas ir įtraukti mokslą į visuomenėje vykstančių procesų pokyčius“, - rašoma deklaracijoje.

Dokumente apibrėžiama, jog socialinių ir humanitarinių mokslų integracija su gamtos mokslais turi prasidėti magistrantūros studijose, kuriant inovatyvias studijų programas ir diegiant tarpdalykiškumą.

„Vilniaus deklaracija“ įteikta švietimo ir mokslo ministrui Dainiui Pavalkiui, jis ją perduos Europos Tarybai.

Svarbiausi konferencijos renginio tikslai buvo paskatinti socialinių ir humanitarinių mokslų bendradarbiavimą su gamtos ir technikos mokslais bei nustatyti jų vaidmenį Europos mokslo politikoje. Taip pat konferencijoje buvo siekiama padėti įveikti programoje „Horizontas 2020“ įvardintus iššūkius, tokius kaip sveikata ir demografiniai pokyčiai, saugus maistas ir tvarus žemės ūkis, jūros tyrimai ir bioekonomika, saugi energetika ir išmanus transportas, klimato kaita ir gamtos išteklių tausojimas, novatoriška ir saugi visuomenė.

Švietimo ir mokslo ministras D. Pavalkis pirmadienį konferencijoje teigė, jog nors socialinių ir humanitarinių mokslų perspektyvos ir nėra rožinės, šie mokslai yra tie, kurie suteikia visiems technologiniams mokslams teisybės. Ministras akcentavo, jog būtina atrasti tam tikrą pusiausvyrą, bendradarbiavimą tarp skirtingų mokslo krypčių.

Konferencija „Socialinių ir humanitarinių mokslų horizontai“ vyko Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai proga, rugsėjo 23-24 dienomis, ją organizavo Europos Komisija, Europos mokslo taryba, Švietimo ir mokslo ministerija, Lietuvos mokslo taryba bei Mykolo Romerio universitetas.