Šis atradimas gali padėti paaiškinti dėl ko moterys ir orkų patelės paprastai gyvena ilgiau nei tų pačių rūšių patinai. Orkų atveju, gyvenimo trukmės skirtumas yra milžiniškas – patelės paprastai nugyvena ilgiau nei 90 metų, bet retai aprašomi atvejai, kad patinai nugyventų bent 50 metų.

„Daugeliui gyvūnų rūšių individo potencialas pagerinti savo genų sklidimą išnyksta, kai jie liaujasi daugintis. Mūsų tyrimo rezultatai rodo, kad orkų, kaip ir žmonių, atveju, patelės gali padėti savo genams sklisti ir gerokai po menopauzės“, - rašo tyrimo bendraautoris Darrenas Croftas.

„Jos tai daro padėdamos išgyventi savo vyresniems sūnums, kurie savo ruožtu padidina susilaukiamų anūkų kiekį. Dėl tokio proceso patelės, išgyvenančios gerokai po menopauzės, įgyja evoliucinį pranašumą“, - aiškino mokslininkas, Exeterio universiteto (Jungtinė Karalystė) lektorius.

D. Croftas kartu su kolegomis iš Exeterio ir Yorko universitetų, Banginių tyrimų centro ir Ramiojo vandenyno biologinės stoties analizavo per pastaruosius 36 metus sukauptus dviejų orkų populiacijų, gyvenančių Ramiojo vandenyno šiaurėje, ties JAV ir Kanados krantais, aprašymus. Unikaliame duomenų rinkinyje aprašyti 589 individualiai atpažįstami gyvūnai, 297 iš jų per tyrimo periodą nugaišo.

Statistiškai modeliavus gimimus siekiant apskaičiuoti bet kurio individualaus banginio tikimybę išgyventi bet kokiame amžiuje mokslininkai nustatė, kad banginiai su ilgaamžėmis motinomis turi geresnę tikimybę išgyventi. Ir motinos įtaka itin stipriai pasireikšdavo sūnums.

„Dėl vienoje vietoje gyvenančių orkų socialinės struktūros stabilumo, sūnums poruojantis patelės jų palikuonimis rūpinasi kitoje šeimos grupėje. Bet kai poruojasi dukros, jų palikuonys lieka toje pačioje grupėje, todėl grupėje didėja konkurencija dėl išteklių. Teorija numato, kad siekiant geriausios galimybės paskleisti savo genus be papildomos naštos, motinos turėtų visas savo pastangas skirti sūnums. Mūsų tyrimas remia šią teoriją ir parodo, kaip labai vyresnių sūnų išlikimas priklauso nuo jų motinų“, - aiškino mokslininkas.

Orkų patelės savo palikuonims padeda išgyventi prisidėdamos prie medžioklių, padėdamos peštynėse ir kitais būdais.

Akivaizdu, kad žmonių motinos gyvena visiškai kitokioje visuomenės struktūroje, taigi, joms rūpinimasis sūnumis, dukterimis ir anūkais gali būti vienodai svarbūs – bent jau žvelgiant iš evoliucinės perspektyvos.

Toks rūpinimasis netgi gali paaiškinti dėl ko apskritai egzistuoja menopauzės reiškinys.

„Nors manoma, kad žmonių menopauzė iš dalies išsivystė tam, kad moterims suteiktų galimybę visą dėmesį skirti rūpinimuisi anūkais, panašus, kad orkų patelės visą savo gyvenimą rūpinasi savo tiesioginiais palikuonimis, ypač suaugusiais sūnumis. Nuostabu, kad sūnus prie savo motinų gyvena visa savo gyvenimą“, - sakė mokslininkas

Evoliucijos ir gyvūnų elgsenos asocijuotas profesorius Michaelas Cantas, dirbantis Exeterio universitete, teigė: „Šie nauji duomenys suteikia naują įžvalgą apie evoliucinę menopauzės mįslę“. Jis nurodė, kad menopauzės klausimą tirti sunku, nes be žmonių ir orkų menopauzė būdinga tik kitiems banginiams – grindoms. O banginių tyrimai yra itin sudėtingi.

„Nauji orkų tyrimo duomenys parodė, kad poreprodukcinio gyvenimo laikotarpis orkoms išsivystė tam, kad vyresnės motinos galėtų rūpintis savo palikuonimis. Tačiau, skirtingai nei žmonių atveju, kuomet vyresnių moterų buvimas yra vienodai naudingas ir dukroms, ir sūnums, orkų atveju visą naudą gauna vien sūnūs“, - sakė M. Cantas.