NMP rengėjų teigimu, maisto pramonė ir žemės ūkis yra vienas iš perspektyviausių, stipriai įtakojančių šalies ekonomiką sektorių. Tačiau maistas nėra tik „dar viena ūkio šaka“ – jis tiesiogiai veikia kasdienę visuomenės gyvenimo kokybę ir sveikatą, skelbiama pranešime spaudai.

„Kompleksiniai maisto žaliavos, perdirbimo technologijų, saugojimo ir transportavimo procesų tyrimai turėtų tapti pagrindu gerinant biologinę maisto vertę, kuriant naujus saugaus ir sveiko maisto produktus bei didinant jų pasiūlą. Tyrimų tematika apima labai įvairias mokslo kryptis – tai biologija, agronomija, chemijos inžinerija bei veterinarinė medicina. Yra daug kelių ir būdų pagerinti mūsų maistą ir, akivaizdu, kad tam turi būti pastelkiamas mokslas ir geriausios Lietuvos mokslininkų grupės, kurias tikslingai apjungia ši nacionalinė mokslo programa“, – teigia programos vykdymo grupės vadovė prof. Izolda Pašakinskienė.

Pirmiesiems mokslinių tyrimų projektams 2011–2014 m. finansuoti iš viso numatyta beveik 8 mln. litų. Juos įgyvendins 5 universitetuose ir 4 mokslinių tyrimų centruose suburtos mokslininkų grupės, kuriose – nuo 4 iki 18 tyrėjų, atstovaujančių įvairioms Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms. Iš viso konkursui buvo pateiktos 20 paraiškų.

Penki projektai parengti įgyvendinti pirmajam programos uždaviniui, kuriuo siekiama ištirti ir nustatyti biologiškai vertingų ir kenksmingų medžiagų pokyčius auginant augalus ir gyvūnus maistui, laikant ir apdorojant žemės ūkio maisto žaliavas, kurti maisto žaliavų kokybę ir saugą didinančių technologijų prototipus. Kiti 4 projektai skirti antrajam uždaviniui – ištirti ir įvertinti maisto komponentus cheminiu, biologiniu, toksikologiniu požiūriais, kuriant padidintos biologinės vertės ir saugesnius maisto produktus.

Pagal NMP „Sveikas ir saugus maistas“ paraleliai surengtas dar vienas konkursas moksliniams tyrimams iki 2015 metų įgyvendinti. Žemės ūkio ministerijos iniciatyva šiems projektams skirta 2,5 mln. litų. Projektai orientuoti į taikomojo pobūdžio tyrimus, todėl projekto vykdytojai sukurs konkrečius produktus ar technologijas (ar jų prototipus) ir turės viešai paskelbti mokslinius rezultatus.

NMP „Sveikas ir saugus maistas“ tikslas yra susisteminti naujas mokslo žinias, reikalingas metodams kurti ir pritaikyti biomedžiagas naujiems saugiems, aukštesnės kokybės ir padidintos biologinės vertės maisto produktams, kurie atitiktų sveikos mitybos principus ir būtų konkurencingi vidaus ir užsienio rinkose. Ja taip pat siekiama parengti teorinius pagrindus funkcionaliųjų maisto produktų gamybos technologijoms ruošti, racionaliai naudojant vietines žaliavas ir saugiai pateikiant produktus vartotojams.