Garsiausių Europos kapinių asociacijai priklauso devyniolika šalių, tarp jų ir Lietuva.

Daugiau nei 200 puslapių gausiai iliustruotoje knygoje "Europos kapinės. Istorinis paveldas - branginamas ir restauruojamas" pateikiama informacija ir apie trejas Lietuvos kapines - Vilniuje esančias Antakalnio, Bernardinų ir Rasų.

Šis leidinys lietuvių kalba turėtų pasirodyti maždaug po mėnesio.

Knyga apie Europos kapines - antroji nuo 2003 pavasario vykstančio SCENE projekto dalis.

Lietuvos KVAD, Bolonijos (Italija) bei Liublijanos (Slovėnija) miestų savivaldybės, Stokholmo kapinių administracija yra šio projekto, kurį remia Europos Komisija, partneriai.

Pirmosios projekto dalies metu šalys partnerės restauravo antkapinį paminklą, panaudodamos naujausias technologijas. Lietuvoje buvo restauruotas 19 amžiaus pradžios Vilniaus teatro solistės Marijos Kažinskos antkapis, esantis Bernardinų kapinėse.

Birželio 3-13 dienomis Garsiausių Europos kapinių asociacijai priklausančių šalių miestuose vyksta istorinių Europos kapinių savaitei skirti renginiai.

Ta proga Lietuvoje ketvirtadienį ir penktadienį bus rengiamos ekskursijos po istorines Vilniaus Bernardinų kapines bei muzikinė popietė, skirta 19 amžiaus Vilniaus teatro aktoriams, kurie palaidoti šiose kapinėse.