Pavyzdžiui, vienoje JAV diplomatų žinučių rašoma, kad banginių medžioklę leidžianti bei vykdanti Japonija buvo susirūpinusi garsiuoju prieš šią veiklą kovojančiu „Sea Shepherd“ laivu. Pripažindama, kad „Sea Shepherd“ veikla sumažino Japonijoje sumedžiojamų banginių kiekį, valstybė paprašė JAV ištirti laivą valdančių aktyvistų grupę. JAV sutiko su prašymu, tačiau mainais paprašė Japonijos sumažinti banginių medžioklės kvotas bei padėti derėtis su Islandija – kita banginius medžiojančia valstybe. Be to, JAV paprašė Tarptautinės banginių medžioklės komisijos „garantuoti saugumą jūrose“, o tai iš esmės nukreipta prieš tokias banginių medžiotojus puolančias grupes kaip „Sea Shepherd“. Didžioji Britanija bei kitos ES valstybės su JAV pozicija nesutiko.

„WikiLeaks“ taip pat atskleidžia, kad JAV pageidavo kai kuriose valstybėse esančių savo ambasadų darbuotojų DNR duomenų, pirštų atspaudų, nuotraukų bei akies tinklainės atvaizdų. Tai galiojo kai kuriose pietinės Afrikos, Vidurio Rytų, Pietryčių Azijos valstybėse bei Kinijoje ir Kuboje dirbusiems JAV diplomatams. Nors pirštų atspaudai ir nuotraukos yra įprastas reikalavimas diplomatams, šiuo atveju stebina DNR bei akies tinklainės informacijos poreikis ne pačiose JAV draugiškiausiose valstybėse. Be to, JAV norėjo gauti ir kai kurių Jungtinių Tautų organizacijos vadovų DNR informaciją.

Kitos JAV diplomatų žinutės atskleidžia ir tai, kad, pasak Tibeto dvasinio vadovo Dalai Laimos, aplinkos padėtis Tibete yra prasta. Anot Dalai Lamos, miškų naikinimas, kasyba, tarša ir klimato atšilimas Tibetui pavojingesnis nei Kinijos politika. „Tibetas miršta. Mums reika JAV pagalbos“, - vienoje žinučių cituojamas Dalai Lama.

„WikiLeaks“ skelbiama informacija taip pat rodo, kad JAV spaudė Vatikaną pakeisti savo griežtą poziciją genetiškai modifikuotų pasėlių klausimu. Tačiau tam Šventasis sostas nepakluso. Visgi Vatikaną neramina ne genetiškai modifikuotų organizmų saugumas ar moksliniai tyrimai, o tai, kad šios technologijos gali tapti milžiniškų korporacijų ekonominio imperializmo įrankiu.