Naujų narių į Humanitarinių ir socialinių mokslų komitetą ir Gamtos ir technikos mokslų komitetą atranka vyko rugpjūčio–rugsėjo mėnesiais. Iš daugiau nei 90 pasiūlytųjų ir pasisiūliusiųjų mokslininkų Ministro Pirmininko sudarytos atrankos grupės atrinko po 20 kandidatų į kiekvieną komitetą. Iš pastarųjų, apsvarstęs gautas pastabas ir pasitaręs su Tarybos valdybos nariais, Švietimo ir mokslo ministras atrinko po penkis kandidatus.

Humanitarinių ir socialinių mokslų komitete penki nauji nariai: Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Senosios literatūros skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas Mintautas Čiurinskas, Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Sociologijos katedros vedėjas Arūnas Poviliūnas, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto profesorė Asta Pundzienė, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Konstitucinės teisės katedros profesorius Vytautas Sinkevičius ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Politikos mokslų katedros profesorius Gediminas Vitkus.

Penki nauji nariai taip pat dirbs Gamtos ir technikos mokslų komitete: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėjas Pavelas Duchovskis, Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto Puslaidininkių fizikos katedros profesorius Edmundas Kuokštis, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gastroenterologijos klinikos vadovas Limas Kupčinskas, Lietuvos energetikos instituto Vandenilio energetikos technologijų centro vadovas Darius Milčius ir Kauno technologijos universiteto Automatikos ir valdymo technologijų instituto direktorius Rimvydas Simutis.

Tarybos valdyboje trys nauji nariai: ministro pirmininko teikimu valdybos nariu paskirtas UAB „Ekspla“ generalinis direktorius Kęstutis Jasiūnas, Švietimo ir mokslo ministerijos siūlymu – švietimo ir mokslo viceministrė Nerija Putinaitė, Lietuvos mokslų akademijos teikimu – akademijos prezidentas Valdemaras Razumas.

Pirmieji naujos sudėties Tarybos posėdžiai įvyks jau 2011 m. sausio pirmojoje pusėje.

Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji ekspertinė institucija mokslo plėtros klausimais. Ją sudaro valdyba ir du ekspertų komitetai, iš viso – 29 nariai. Taryba įgyvendina programinį konkursinį mokslo finansavimą, administruoja reikšmingiausias Lietuvos mokslo plėtros programas, nustato mokslinės veiklos vertinimo kriterijus. Lietuvos mokslo taryba yra Europos mokslo fondo narė, taip pat atstovauja Lietuvos mokslui Europos Sąjungos institucijų darbo grupėse, kitų tarptautinių organizacijų veikloje.