Miesto centre pusantro metro gylyje kol kas rasti keturių asmenų palaikai. Jie sumesti bet kaip, todėl spėjama, kad čia gali būti sovietinių struktūrų nukankinti žmonės.


„Mes įsitikinę, kad čia yra represinių struktūrų aukos. Pastatas buvo jau seniai statytas, nugriautas 6 dešimtmetyje, jokie pašaliniai žmonės čia negalėjo pakliūti, teritorija buvo aptverta tvora. Čia buvo represinių struktūrų ir rusų karinis dalinys“, – pasakojo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Panevėžio skyriaus pavaduotojas Raimondas Pankevičius.

Tikimasi, kad tikslią aukų mirties datą nustatys teismo ekspertai. Baigus kasinėjimus, planuojama šioje vietoje juos palaidoti ir pastatyti paminklą.

Prieš trejus metus čia buvo rasti devynių, kaip manoma, sovietmečio aukų palaikai.