Planetų sutapties stebėjimai suteikia mokslininkams vertingų duomenų, kurie padeda spręsti kai kuriuos svarbius uždavinius - nustatyti Mėnulio spindulį ir figūrą, sudaryti Žemės palydovo reljefo žemėlapius ir t.t.

Meksikos astronomai priminė, kad prieš Jėzaus gimimą buvo susilieję Jupiteris ir Saturnas. To meto astrologai šį reiškinį laikė pranašišku ženklu, o vėliau Biblijoje jis buvo pavadintas Betliejaus žvaigžde.