Kvantinė kriptografija yra žymiai pranašesnė už dabar plačiai naudojamas "viešo rakto" ("public-key") kriptografines sistemas, naudojamas valstybinėse ir verslo organizacijose duomenų apsaugai nuo pašalinių akių.

Dabartinės duomenų apsaugos sistemos koduojant informaciją naudoja algoritmus, kurie nėra visiškai saugūs. Pasitelkiant greitesnius kompiuterius arba naujesnius algoritmus įmanoma atkoduoti šitaip apsaugotą informaciją.

Kvantinės kriptografijos būdu sukurtas apsaugos raktas yra kelių individualių fotonų su skirtinga poliarizacija, mišinys. Kryptis, į kurią nukreiptas fotono elektrinis laukas atstoja kompiuterinius "vienetus ir nulius". Siekiant užtikrinti atkodavimo rakto saugumą, tyrinėtojai kuria naują kvantinės kriptografijos metodą, paremtą individualia fotonų savybe.

Specialiai sukurtas kristalas išskaido fotoną į du susipynusius, kurių reikšmės yra nepriklausomos viena nuo kitos ir gali kisti. Vienas fotonas siunčiamas rakto gavėjui, kitas pasilieka pas siuntėją. Toks "pagautas" fotonas neturės jokios praktinės naudos. Tačiau poliarizuojant fotonus naudojant vienodus duomenis, gaunamos identiškos fotonų reikšmės. Taip sukurti kodo "raktai" yra praktiškai nepadirbami.

Naujojo kriptografijos metodo tyrimais jau susidomėjo įvairios organizacijos, kaip "American Express".