Aplinkosaugininkai nesutiko jų įsileisti ir į greta miesto Kairiuose esančią kompostavimo aikštelę, nes odų atliekos skleidžia nemalonų kvapą.

Odininkai nesėkmingai bandė aikštelę atliekoms steigti Joniškio rajone, tarėsi su Radviliškio rajonu, tačiau ir ten odų atliekų aikštelė jau perpildyta.

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras įpareigotas per mėnesį surasti odininkams naują odų perdirbimo atliekų aikštelę. Per metus abi odas perdirbančios įmonės sukaupia 1,5 tūkst. tonų atliekų.