"Baiminamės, jei nebus sustabdytas srutų leidimas į ežerą, greitai nebebus galima jame maudytis", - teigė aplink

Lazdijų rajone esantį Prapunto ežerą sodybas turintys verslininkai.

Jie ir pernai dėl to skundėsi aplinkosaugininkams. Tąsyk ežerą nustota teršti, o šiemet problema ir vėl atsinaujino. "Blogiausia, kad melioracijos grioviu atitekančios neaiškios kilmės nuotekos per Prapunto ežerą gali patekti ir į kitus ežerus: Veliuonį, Spartą, Šlavantą", - sakė prie šio ežero sodybą turintis Kauno savivaldybės darbuotojas Antanas Matusevičius. Su kaimo žmonėmis čia esančių sodybų šeimininkai sutaria gražiai. Jis sakė nenorintis nieko kaltinti, nes nuotekos į ežerą teka ne nuolatos, ten gali būti visai ne galvijų srutos, o kiti teršalai.

Mikyčių kaimo gyventojai abejoja, kad ežeras galėtų būti teršiamas galvijų srutomis. "Aplink gyvenantys žmonės laiko mažai galvijų, o ir tie patys dabar ganosi pievose. Kiaulių beveik niekas nelaiko, nes neapsimoka. Nebent kas nors naktį atveža ir išpila", - tvirtino Mikyčių kaimo gyventojai.

Tačiau per pačią Mikyčių gyvenvietę tekantis upelis tikrai nešvarus, nuo rudos spalvos vandens sklinda nemalonus kvapas. Abipus upelio - gyventojų tvartai, laukuose matyti mėšlo krūvos.

Bandydami įminti, kas periodiškai teršia ežerą, kaimo gyventojai spėlioja, kad realiausi teršalų šaltiniai yra iš kitur atvežamos srutos, fekalijos iš lauko tualetų ir "broga", liekanti po naminės degtinės varymo. Žmonės neslėpė, jog šis kraštas garsus naminukės gamintojais.

Apie teršiamą ežerą sodybų šeimininkai informavo ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento Lazdijų agentūros inspektorius. Šie LŽ patikino, kad pasikvietę talkon seniūnę bandys ieškoti kaltininkų.