Šie teiginiai gali patvirtinti aukštą to meto atronomijos žinių lygį bei astrologijos kulto egzistavimą.

Universiteto docentas teigia, kad laiko tarpas, kuriuo įvyko Jupiterio ir Saturno susitikimas, sutampa su Kristaus gimimu.

Hipotezė atitinka ir simbolizmą. Jupiteris astrologijoje – reali planeta, Saturnas visada siejosi su žydų tauta. Planetų susitikimas įvyko Žuvų žvaigždyne, kuris atitinka Artimuosius Rytus.

Toks neįprastas žvaigždžių išsidėstymas gali būti priskirtas religiniam ir pranašiškam ženklui: judėjų karalius į pasaulį atėjo būtent žiemą, kai šaltis stoja prieš Saulės galią.

J.Hamelio teigimu, reikia užduoti klausimą, kodėl, pagal Šventą raštą, trys išminčiai atėjo iš rytų? „Žinoma, tai buvo astrologai iš Mesopotamijos. Jie pastebėjo dviejų žvaigždžių susitikimą bei norėjo pamatyti pasekmes“, - sako jis.

Taip mokslinė-magiška kelionė galėjo tapti Kasparo, Merkelio ir Baltazaro istorijos pradžia.

J.Hamelio manymu, tai nėra šventvagiška interpretacija: „Senuose tekstuosie jie vadinami „magais“. „Karaliais“ jie tapo tik amžiaus viduryje, kai to meto teologai gėdijosi pripažinti, jog Gelbėtojo gimimą pastebėjo trys astrologai“.