– Daliau, bendraujate su įvairių įmonių atstovais, studentais, kurie ruošiasi pradėti dirbti arba jau dirba. Koks yra technologijų vadovo vaidmuo šiais laikais ir kaip jis prisideda prie to, kad įmonės augtų?

– Galima būtų kalbėti apie dvi pagrindines pozicijas, susijusius su IT ir technologijomis. Viena labiau tradicinė – IT vadovas arba CIO ir technologijų vadovas arba CTO. Pas mus jos nėra labai aiškiai atskirtos, nėra taip stipriai įsitvirtinę praktikoje, kad būtų galima labai tiksliai jas apibrėžti. Aiškus yra vienas dalykas – technologijos vis labiau skverbiasi į verslus, o verslai vis labiau tampa technologijų verslais. Praktiškai šiandien nėra verslo, kuris vienaip ar kitaip nebūtų veikiamas technologijų. Dėl to atsiranda poreikis turėti žmogų, kuris seka, kas vyksta. Supranta, kaip vystosi technologijos, mato jų teikiamas galimybes ir gali jas paversti teigiamais pokyčiais versle. Technologijų vadovas visų pirma dirba tam, kad įmonė gautų iš technologijų vertę. O ta vertė ateina per papildomus pardavimus, papildomą apyvartą, atsirandančią dėl technologijų pritaikymo.

– Gintai, kaip yra praktikoje? Ar jaučiate pareigą parodyti, kaip technologijos prisidėjo prie to, kad padidėjo pardavimai?

– Galima sakyti, kad prisidėjo tiesiogiai. Jeigu kažkada technologijų vadovas laikydavosi nuošaliau, vadovavosi principu – kaip verslas pasakys, taip ir padarysime, tai jau kurį laiką vyksta kitaip. Jei pažiūrėtume, kodėl sėkmingiausios pasaulyje įmonės tapo tokiomis sėkmingomis, pamatytume, kad dėl technologinių laimėjimų, inovacijų. O už tų technologinių inovacijų sėdi konkretūs žmonės, galima įvardyti konkrečias pavardes. Tie žmonės tiesiogiai lemia produkto, kurį gamina įmonė, kokybę, pardavimus, sukūrimo kaštus, įmonės konkurencingumą. Sakyčiau, šiandien CTO pozicija yra ypatingai svarbi. Labai svarbu, kad tas žmogus ir jo komanda bendradarbiautų su komercijos skyriumi. Taip bus galima kurti geriausius produktus ir džiuginti klientus.

– Girdžiu, kad CTO reikalingi ne tik technologiniai įgūdžiai, bet ir kūrybiškumas, gebėjimas komunikuoti. Ar nėra taip, kad visiškai turi keistis žmogaus profilis?

– Būtent. Tai, kad yra sudėtinga aiškiai žmonėms papasakoti, išaiškinti, kas tai yra per technologija, kokia jos vertė, yra didelė problema. Situacija kasdien darosi vis sudėtingesnė, nes pačios technologijos sudėtingėja. Net ir patiems IT specialistams darosi sudėtinga tarpusavyje susišnekėti, taigi šitoje pozicijoje komunikacija, sakyčiau, yra labai svarbi.

Gintas Butėnas

Kitas dalykas yra įsitraukimas į bendrą kūrimo procesą. Tada galima įvertinti ne tik kaip bus galima rinkoje pozicionuoti, įvertinami technologiniai aspektai. Taigi, sakyčiau, kūrybiškumas taip pat yra svarbus.

– Daliau, kaip atsispindi vadovų ruošimas studijų programose. Gal atsiranda kažkokie kursai, kaip technologijų vadovams susikalbėti su kitais vadovais? Kaip rasti bendrą kalbą ir su laiku koja kojon spėti?

– Vadovams reikalinga tokia „įrankių dėžė“. Joje turi būti visų sričių žinių, tam, kad jie suvoktų, kaip vienas ar kitas dalykas lemia verslo strategiją, kaip užtikrinti sėkmingą jos įgyvendinimą. Technologijos nėra išimtis.

Jeigu anksčiau vadovai dar galėjo sau leisti sakyti, kad technologijomis nesirūpina, nes tam yra pasamdyti specialistai ir jie viską sutvarkys, tai šiandien nei vienas vadovas negali ignoruoti technologijų. Tai sukuria poreikį jas geriau suprasti. Ir ne vien tam, kad susikalbėtų su žmonėmis, bet ir tam, kad suprastų tendencijas, strateginę tų tendencijų reikšmę.

Po kelių metų neliks kompanijų, verslų, kurie nėra technologiniai verslai. Technologijos labai stipriai skverbiasi į visus verslo procesus, visas sritis, nebelieka industrijų, kuriose technologijos nediktuoja ateities strategijų. Tai, kas strategiškai svarbu verslui, turi būti vadovo galvoje. Be abejo, tam turi būti skiriama pakankamai dėmesio ir žinių. Kalbant apie kompetencijas, mokymasis, gebėjimas imti naują informaciją, ją interpretuoti ir ja remiantus daryti sprendimus, yra svarbiausia bet kurio vadovo užduotis.

– Gintai, gal jūs pasidalytumėte patirtimi, kokie jūsų atlikti veiksmai padėjo jūsų įmonei daugiau uždirbti arba sutaupyti?

– Suprantama, kad komercinės įmonės orientuotos tiek į efektyvumą, tiek į finansinį rezultatą. Kaip pavyzdį iš kompanijos „BITĖ Lietuva“ galiu papasakoti apie 3G technologijos diegimą Latvijoje. Kažkada buvo klausimas dėl 3G technologijos diegimo. Iš principo, įnešus 3G du metus anksčiau nei šiaip būtų buvę logiška tai padaryti, įmonė sutaupė labai daug kaštų ir investicijų į seną technologiją. Dargi, atidarė produktų portfelį, kurį galėjo tuo metu aktyviai pardavinėti klientams, pasigerindama naujos technologijos įnešimo kaštų padengimą. Sakyčiau, tokių dalykų atsitinka kasmet.

– Technologijų vadovas šiais laikais yra strateginis vaidmuo. Ar iš tikrųjų didelė dalis įmonių taip ir traktuoja šią poziciją? Daliau, kaip jūs manote?

– Mano nuomone, technologijų vadovas yra tas žmogus, kuris rūpinasi papildomomis verslo plėtros galimybėmis. Tai matyčiau kaip pagrindinę jo atnešamą vertę, t.y. kaip įmonė gali daugiau uždirbti. Nemažai lemia technologijų vadovo lyderystės savybės. Visgi, už jo stovi komanda. Jei darbas bus efektyvus, tai leis efektyviai valdyti išlaidas. Technologijų vadovui tenka pakankamai sunki užduotis. Iš vienos pusės jis turi suprasti, ką technologijos siūlo verslui, iš kitos pusės suvokti, ką daro konkurentai, ir apsaugoti verslą, kad šis neprarastų konkurencingumo.

Dar jis turi suformuoti komandą, ką šiais laikais padaryti tikrai nelengva. Galų gale užtikrinti, kad ta komanda, procesai, sąlyginai vadinkime juos gamybiniais procesais, vyktų sklandžiai. Tokia 360 laipsnių atsakomybė, mano galva, tą poziciją daro labai svarbia.

– Gal ateityje technologijų vadovas bus tas, kuris turės didžiausią tikimybę tapti įmonės vadovu. Buvo diskusijų, kas dažniausiai tampa įmonės vadovu: arba komercijos vadovas, arba rinkodaros vadovas. Gal greitu metu tai bus technologijų vadovas, nes jis įmonėje bus antras po CEO. Gintai, kaip jums atrodo?

– Tokių pavyzdžių yra. Tarkime „Microsoft“ ar „Facebook“, kuriems vadovauja technologijų ekspertai. Lietuvoje tai, pavyzdžiui, „Teltonika“. Manau, kad tam tikrose srityse, kurios dėmesį telkia į technologijas, gali taip nutikti. Iš principo yra labai svarbu, kad vadovas būtų įsigilinęs į įmonėje kuriamo produkto esmę. Visgi, tam tikrose srityse, kurios nėra taip smarkiai technologinės, pavyzdžiui, teatras, manyčiau, tai nebūtinai įvyks.

– Ar veiklos profilis yra tas esminis, nulemiantis faktorius, ar technologijų vadovas bus įgyvendintojas, ar vizionierius. Kas priima tą sprendimą? Ar čia jau priklauso nuo technologijų vadovo asmeninių savybių. Daliau, kaip jums atrodo?

– Priklauso nuo kelių dalykų. Visų pirma, koks tai yra verslas? Ar jis yra pastatytas ant technologijų, produkto ir tada produkto vystymas tampa centrine verslo auginimo kryptimi. Tai reištų, kad mums reikia technologijų vadovo, kuris yra vizionierius.

Dalius Misiūnas
Foto: Asmeninio albumo nuotr.

Jeigu žiūrėtume į naujus verslus, pavyzdžiui, dažnai įmonės įkūrėjas ir yra technologijų vadovas. Aplink technologiją sukasi verslo idėja. Tik vėliau, kuomet organizacija išauga iki tam tikro lygio, didėja, atsiranda poreikis ir kitai organizacijos vadovų komandai. Technologija gali būti labai svarbi ir esminė strategijos dalis.

Aišku, turime ir pavyzdžių, kuomet technologijų vadovai yra daugiau susikoncentravę į įgyvendinimą, pavyzdžiui, kuomet vyksta skaitmeninė transformacija. Tai ypač aktualu senesnėse organizacijose, jau daug metų veikiančiuose versluose, tada daugiau daugiau dėmesio sutelkiama į efektyvų šio proceso įgyvendinimą. Tam, kad pasivyti konkurentus, jau nekalbant apie jų aplenkimą.

Apskritai, ten, kur technologijos daugiau atraminės, remiančios pagrindinį verslą, net tokios pozicijos kaip technologijų vadovo nebus.

– Gintai, ar pradėjus dirbti šioje pozicijoje, vadovybė leido suprasti, kad nori, jog būtumėte ir strategas, ar čia buvo asmeninis požiūris?

– Kad ir kokioje pozicijoje buvau, į viską žiūrėdavau plačiau. Būna, kad žmonės žiūri plačiai, bet nelabai ką daro. Aš toks, kuris ir daro. Tai neliko nepastebėta ir buvau pakviestas užimti dabartinę poziciją. Čia kiekvieno asmeninė kelionė. Gyvenime būna visokiausių scenarijų.

„BITĖ Lietuva“ iniciatyva pirmą kartą Lietuvoje organizuojami Metų CTO rinkimai. Paraiškas galima teikti iki liepos 31 dienos. Kandidatūras gali siūlyti pats technologijų vadovas, jo kolegos. Daugiau informacijos www.metucto.lt