„Vilniaus vandenims“ fiksuojant padidėjusią atitekančią taršą Nemenčinės valykloje, o Gaukštonių ir Pučkalaukio kaimų gyventojams pradėjus skųstis pasikartojančiais nemaloniais kvapais, „Vilniaus vandenys“, siekdami išspręsti problemą, patys ėmėsi aktyvių veiksmų, į pagalbą pasitelkė ir aplinkosaugininkus, tačiau kol kas galimo teršėjo nustatyti nepavyko.

„Ne kartą tikrinome ir analizavome galimas į Nemenčinės nuotekų valyklą atitekančios padidėjusios taršos priežastis, kreipėmės į aplinkosaugininkus, prašydami padėti nustatyti galimą teršėją. Deja, kol kas neturime jokios patikimos informacijos apie dažniausiai savaitgaliais ir vakarais juntamų kvapų kilmę ir už juos atsakingus fizinius ar juridinius asmenis. Todėl susitikome su vietos bendruomene ir paprašėme turinčius informacijos ar pastebėjusius neleistiną taršą, nedelsiant apie tai pranešti bendrovei. Tik bendradarbiaudami surasime teršėją ir įpareigosime jį prisiimti atsakomybę. Kitos alternatyvos tiesiog nėra“, – teigia „Vilniaus vandenų“ generalinis direktorius Marius Švaikauskas.

Įtaria, kad teršėjas susijęs su gyvulininkyste

„Vilniaus vandenų“ specialistai jau ėmėsi visų reikalingų priemonių, kad nemalonaus kvapo šaltinis būtų nustatytas. Buvo patikrintos Nemenčinės ir Kabiškių kaimo siurblinės, dvi slėgines linijos, kuriomis nuotekos iš gyvenamųjų namų ir juridinių objektų atiteka į nuotekų valyklą. Buvo išsiaiškinta, kad specifinio kvapo šaltinis – Kabiškių kaimo nuotekose.

Bendrovė įtaria, kad jaučiamas nemalonus kvapas gali būti siejamas su gyvulinės kilmės tarša, neteisėtai pasijungiant į bendrovės nuotakynus ar išpilant atliekas į bendrovės eksploatuojamus nuotekų šulinius.

Pasitelktas robotas

Siekdami identifikuoti nemalonių kvapų šaltinį, „Vilniaus vandenys“ laikinai sustabdė atvežtinių nuotekų priėmimą, uždengė ir užsandarino nuotekų skirstymo kamerą. Taip pat bendrovė pradėjo nuotekų užterštumo monitoringą, potencialių juridinių teršėjų patikras. Bendrovės specialistai kasdien ima nuotekų mėginius ir ieško galimo nelegalaus prisijungimo. Pastarajam tikslui bendrovė pasitelkė netgi robotą, galintį važinėti po nuotekų vamzdžius ir juos filmuoti.

„Darome viską, ką galime, kad išaiškintume teršėją, tačiau reikia ir institucijų, turinčių platesnius įgaliojimus, įsitraukimo. Taip pat neįkainojama yra bendruomenės pagalba. Bendrovė nagrinėja alternatyvas nutiesti naujus nuotekų vamzdžius ir nuotekas nukreipti į Vilniaus nuotekų valyklą arba Nemenčinės valyklą iš esmės rekonstruoti, tačiau abi šios priemonės ne tik pareikalautų didžiulių investicijų, bet kas aktualiausia vietinei bendruomenei – užtruktų kelis, o gal net dešimtį metų“, – sako M. Švaikauskas.

„Vilniaus vandenys“, ieškodami problemos sprendimo, kreipėsi į LR Aplinkos ministerijai pavaldžias aplinkosaugos institucijas, prašydami įvertinti esamą situaciją bei patikrinti ūkinės veiklos vykdytojus, kaip jie tvarko veikoje susidarančias atliekas.

Sprendžiant problemą įsitraukė ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC), kuris tiria, ar padidėjusi tarša ir nemalonus kvapas neturi neigiamo poveikio gyventojų sveikatai.

„Vilniaus vandenys“ dar kartą prašo visus Nemenčinės apylinkių gyventojus ar čia dirbančius ir besilankančius asmenis pastebėjus įtartiną veiklą, susijusią su nuotekomis, pranešti apie tai bendrovei.