Be kita ko aviacija aktyviai domėjosi ir jaunimas. Ukmergėje veikė Lietuvos Aero klubo (LAK) skyrius, inicijavęs aviamodeliuotojų kursus jaunuoliams.

LAK Aviamodeliavimo būrelis buvo įkurtas Ukmergės gimnazijoje 1939 m. pavasarį.

1940 m. vasario 10 - 11 dienomis LAK instruktorius lankėsi Ukmergėje, kur aviamodeliavimo būreliui suteikė teorinę ir praktinę pagalbą.

1940 m. vasaris. „Ukmergėje yra Lietuvos Aero Klubo skyrius. Šis skyrius vadovauja visam Ukmergės jaunuomenės aviaciniam judėjimui. Prieš kiek laiko Ukmergėn buvo pasiųstas Aero Klubo modelizmo instruktorius stud. Tamulevičius, kuris laikė dviejų dienų modelizmo kursus amatų mokyklos ir gimnazijos mokiniams. Vėliau kursų lankytojai laisvu laiku pasistatė po 2-3 savosios konstrukcijos modelius. LAK instruktorius š.m. vasario mėn. 10 d. vėl buvo Ukmergėje, kur jis egzaminavo jaunuosius modelistus iš teorijos ir praktikos, patikrino pasistatytus modelius ir pripažino gerai pasirodžiusiems kvalifikuoto aviamodelisto vardą ir įteikė ženkliuką. Šį kartą [kursus] baigė 15 Ukmergės jaunuolių. Be to, buvo demonstruojama spec. Aero Klubo aviacijos filmos, kurias žiūrėjo beveik 100 vietinės mokyklinės jaunuomenės.“ („Lietuvos aidas“, 1940m.)

Lietuvos Aviacijos Istorija 1919 - 1940 m., www.plienosparnai.lt nuotr.

1941 m. sausio mėnesį Ukmergėje aviamodeliuotojų kursus lankė 70 jaunuolių, tame tarpe ir 6 mergaitės. Vasario 8, 9 dienomis įvyko baigiamieji aviamodeliavimo egzaminai. Egzaminų komisiją sudarė instruktoriai V. Ožinskis, M. Statkevičius ir lakūnas G. Miliūnas. 51 moksleiviui suteiktas modeliuotojo vardas. 31 - iš Amatų mokyklos, kitiems - iš vidurinės mokyklos ir Mokytojų seminarijos, jų tarpe – dviem mergaitėm.

Vasario 9 dieną sklandytojas Leonas Jonušis, vienas iš senesnių LAK modeliuotojų, išlaikė egzaminus III kategorijos modeliavimo instruktoriaus vardui gauti. Jis ruošėsi nuolat dirbti Ukmergėje ir vadovauti net trijų būrelių veiklai.

Deja, prasidėjęs karas visas šias veiklas nutraukė.

Sovietams okupavus Lietuvą, Ukmergė buvo paskutiniu tarpukario aviacijos poligonu.

Nei aerodromo Užupyje, nei aviacijos švenčių šiandieninėje Ukmergėje nėra, o jauniesiems ukmergiškiams, svajojantiems apie aviaciją, tenka dairytis į kitus miestus.