– Kas vyksta prie Trakų kultūros rūmų ir kokios įmonės atlieka darbus?

– Trakų rajono savivaldybė vykdo pėsčiųjų tako Totoriškių ežero pakrantėje, Trakų mieste, Trakų rajono savivaldybėje (atkarpa nuo Vytauto g. 69 iki Ežero g. 7), statybos projektą. Projekto įgyvendinimo metu bus įrengta nauja pagrindinio pėsčiųjų tako danga iš skaldos su rišikliais ir papildomai įrengti pėsčiųjų takeliai iš trinkelių vedantys į miestą. Taip pat numatomas naujas pėsčiųjų tako apšvietimas, lietaus nuvedimas, mažosios architektūros elementai. Vietomis perklojamos lietaus nuotekų trasos ir šuliniai. Numatomas pažeistų vietų rekultivavimas, atstatymas užpilant augaliniu sluoksniu.

Rangos darbus atlieka UAB „Statybos verslas“.

– Kiek visa tai kainuos ir kas finansuoja?

– Statybos rangos kaina – 331 819,01 EUR su PVM.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. balandžio 22 d. nutarimu Nr. 422 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų valstybinės ir vietinės reikšmės kelių rekonstrukcijos, taisymo (remonto) darbams paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ , 2020 m. balandžio 28 d. Trakų rajono savivaldybė pateikė prašymą LR Susiekimo ministerijai dėl finansavimo skyrimo.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 3-345 „Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų paskirstymo pėsčiųjų ir dviračių takams bei kitoms kelių saugumo priemonėms įrengti“ buvo skirta 200 000 EUR suma projektui finansuoti. Kita dalis lėšų yra skirta iš rajono savivaldybės biudžeto.

– Kiek užtruks darbai? Kokie numatomi tolimesni planai?

– Darbų atlikimo terminas – 3 mėn. Jeigu oro sąlygos bus palankios, darbus planuojame pabaigti dar šių metų gruodžio mėnesį.

P. S. Kaip informavo „Trakų žemės“ redakciją Romualdas Zviaginas, projektuojamas šio tako tęsinys autobuso stoties link.