Savivaldybės atstovai išsakė tokias pastabas naujo prekybos centro projektui, dėl kurių negalima pritarti dabartiniams sprendiniams:

– Numatyta pernelyg didelė intervencija į susiformavusią vertingą gamtinę aplinką bei nepateikti tvarūs transportinės infrastruktūros plėtojimo sprendiniai;

– Lidl projektuotojams pasiūlyta detaliau išsinagrinėti teritorijos gamtinę ir urbanistinę aplinką ir parengti sprendinius nepažeidžiant tiek gamtinio tiek urbanistinio konteksto;

– Būtina mažinti sklypo užstatymo tankį, pastato užstatymo plotą, automobilių stovėjimo aikštelės dydį, rasti tvarų automobilių patekimo į sklypą sprendimą, užtikrinant saugų eismą Nemenčinės plentu ir saugią įvažiavimo į sklypą ir dviračių tako sankirtą;

– Būtina išsaugoti pagrindines vertingų medžių grupes sklype, bei Nemenčinės plentą ir dviračių taką skiriančią pušų juostą, palikti pakankamą, natūraliam medžių augimui reikalingą netechnogeninių dangų plotą apie vertingų medžių grupes bei išsaugomus pavienius medžius.

LIDL kompanijos atstovai pastabas priėmė ir Vilniaus miesto savivaldybė tikisi, kad į jas bus atsižvelgta. Kitu atveju projektui pritarti savivaldybė negalės.