Įgyvendinus projektą bus atnaujinta daugiabučių namų kvartalo, esančio Žirmūnų, Minties ir Tuskulėnų gatvių trikampyje, teritorija. Žirmūnų g., Minties g. ir Tuskulėnų g. teritorijoje bus įrengti/rekonstruoti pėsčiųjų ir dviračių takai, įrengtos sporto ir aktyvaus poilsio aikštelės, įrengti rekreaciniai pėsčiųjų takai, šalia kurių bus įrengtas apšvietimas ir želdiniai. Šalia Žirmūnų g. bus įrengtas pagrindinis skveras su apšvietimu ir mažąja architektūra. Skvere bus suformuota keletas funkcinių zonų, kurios pasiskirsčiusios visoje teritorijoje: ramaus poilsio zonos su atsisėdimo vietomis, bendra vaikų žaidimo aikštelė vaikams iki 12 metų amžiaus.

Foto: Vilniaus savivaldybė

Tikimasi, kad įgyvendinus projektą, kokybiškai modernizuota viešoji erdvė ir visuomeninės paskirties infrastruktūra sąlygos bendruomenės pasitenkinimą gyvenamąja aplinka, prisidės prie geresnių sąlygų verslo plėtojimui, investicijų pritraukimui, pagerės gyventojų gyvenimo kokybė. Bendra projekto vertė – 5.101.942,04 Eur iš jų Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšos 4.336.650,73 Eur, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 382.645,65 Eur ir savivaldybės biudžeto lėšos 382.645,66 Eur. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 7 prioriteto „Kokybiško užimtumo ir dalyvavimo darbo rinkoje skatinimas“ Nr. 07.1.1-CPVA-R-904 priemonę „Didžiųjų miestų kompleksinė plėtra“. Projektą numatoma baigti 2022 metų sausio 31 d.