Pasak ilgametės fontanus įrenginėjančios ir prižiūrinčios įmonės „Poolservice.LT“ direktoriaus Mantvydo Šakalio, Lietuvoje fontanų higienos kontrolė iki šiol nėra reglamentuota. „Nors šalies ekonomika sparčiai auga, ir nauji fontanai dygsta it grybai po lietaus, daugelis tokių viešų vandens projektų yra ypatingai nešvarūs“, – įsisenėjusią problemą įvardina M. Šakalys.

Visuomenės sveikatos specialistai vienbalsiai įspėja apie šiose poilsio zonose tykantį pavojų – užterštą vandenį. Jis pavojingas žmonių sveikatai, o ypatingai vaikams, mėgstantiems žaidžiant visko paragauti. „Miesto fontanai nėra apriboti nuo tiesioginio vartotojų sąlyčio su juose esančiu vandeniu. Juose prausiasi ir balandžiai, ir benamiai. Parazitologiniai ir mikrobiologiniai tyrimai parodė, kad miesto fontanų vandens užterštumas kone 2–3 kartus viršija normą, o fontanų įrengimo ir priežiūros, dezinfekcijos nereglamentuoja nei higienos normos nei statybų reglamentas. Tai reiškia, kad dezinfekcija juose išvis nevykdoma arba vykdoma nesilaikant higienos normų“, – įspėja fontanų rangovas.

„Miesto fontanai nėra apriboti nuo tiesioginio vartotojų sąlyčio su juose esančiu vandeniu. Juose prausiasi ir balandžiai, ir benamiai. Parazitologiniai ir mikrobiologiniai tyrimai parodė, kad miesto fontanų vandens užterštumas kone 2–3 kartus viršija normą, o fontanų įrengimo ir priežiūros, dezinfekcijos nereglamentuoja nei higienos normos nei statybų reglamentas. Tai reiškia, kad dezinfekcija juose išvis nevykdoma arba vykdoma nesilaikant higienos normų“, – įspėja fontanų rangovas.

„Lietuvoje didžioji dalis fontanų neturi automatinių vandens dezinfekcijos sistemų, o jas įrengti reikia papildomų investicijų, kurių savivaldybės ne visada nori skirti, nes teisiškai jokie higienos reikalavimai fontanams nėra taikomi. Fontanai yra skirti visuomenei ir jų išlaikymas yra finansuojamas iš visuomenės pinigų, todėl nesirūpinti tinkama vandens kokybę, ypač dėl vaikų saugumo yra pavojinga ir aplaidu“, – pažymi M. Šakalys. Šiuo metu Lietuvos teisės aktai reguliuoja tik baseinų įrengimą ir priežiūrą bei dezinfekciją, fontanų kontrolė palikta be teisės aktų priežiūros.