Šiuo metu yra įgyvendinami „Universalaus daugiafunkcio centro įrengimas Vilniaus r. Marijampolio sen. Marijampolio k.“ ir „Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcija, pritaikant bendruomenės poreikiams“ projektai, kurių rezultatai džiugins gyventojus jau 2019-2020 metais.

Įgyvendinant projektą Marijampolio kaime bus atlikta šiuo metu nenaudojamo pastato rekonstrukcija ir pastato prieigų sutvarkymas pritaikant bendruomenės poreikiams. Naujai iškilsiančiame kultūros centre planuojama įrengti daugiafunkcinę salę ir laisvalaikio patalpą, kurioje bus biblioteka ir vaikų erdvė. Naujas kultūros centras taip pat bus ypač aktualus sporto aistruoliams – čia bus įrengta treniruoklių patalpa su persirengimo patalpomis ir dušais, kuri neabejotinai ne tik skatins fizinį aktyvumą, bet ir užtikrins gyventojų užimtumą.

Teigiami pokyčiai laukia ir Savičiūnų kultūros skyriaus – bus atlikti pastato atnaujinimo darbai. Projekto metu bus iš pagrindų atnaujintas pastatas, jame įrengiant daugiafunkcinę salę, kurioje bus galima vykdyti įvairias naudingas ir įdomias veiklas, organizuoti šventes bei skatinti kultūros ir meno sklaidą organizuojant šokių pamokas jaunimui, šokių vakarus senyvo amžiaus žmonėms ir kitas veiklas. Taip pat gyventojai bus skatinami sportuoti – planuojama įrengti treniruoklių patalpą su persirengimo patalpomis ir dušais. Numatoma modernizuoti bibliotekos ir kitas įvairiems užsiėmimams skirtas patalpas.

Projektai yra įgyvendinami pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ veiklos sritis „Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūra“ ir „Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį“. Universalaus daugiafunkcio centro įrengimo darbai Marijampolio k. siekia apie 400 tūkst. Eur, Savičiūnų skyriaus pastato rekonstrukcijos darbų vertė apie 400 tūkst. Eur.

Projektų naujumas pasireikš per kompleksinį problemos sprendimo būdą, kuomet sprendžiamas ne tik pastato atnaujinimo klausimas, bet ir apžvelgiama bendra vietų bendruomenių užimtumo problema. Gyvenamosios aplinkos pagerinimas ir pastato atnaujinimas, kuriame talpinamos visos pagrindinės vietos gyventojų poreikius tenkinančios paslaugos, prisidės prie sumanios visuomenės puoselėjimo.